nieuws

Ziekenfondsen willen extra geld voor asielzoekers

Archief

De ziekenfondsen willen extra geld uit de centrale kas als zij asielzoekers moeten gaan verzekeren.

Staatsscretaris Cohen van Justitie wil dat de circa 15.000 asielzoekers die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, zich bij ziekenfondsen moeten verzekeren. Het is de bedoeling dat dit komt te staan in de Vreemdelingenwet. De asielzoekers zijn nu op een particuliere collectiviteit verzekerd bij Zilveren Kruis.
De ziekenfondsen keren zich tegen de wijziging, omdat asielzoekers bovenmatig hoge kosten maken. Een ziekenfonds met veel asielzoekers zou daardoor gedwongen kunnen zijn de nominale premie (hét concurrentiemiddel) te verhogen. Het voorstel om het risico te spreiden, is van de hand gewezen, maar het CVZ (voorheen Ziekenfondsraad) heeft daar opnieuw bij Cohen voor gepleit. De ziekenfondsen vinden, dat als spreiding niet mogelijk is, zij voor de asielzoekers meer geld uit de centrale kas krijgen.
Ander contract
Jaren geleden waren asielzoekers ook bij ziekenfondsen verzekerd. Destijds waren de hoge kosten geen bezwaar, omdat de ziekenfondsen alle gemaakte kosten vergoed kregen. Nu moeten zij een deel van het risico zelf dragen. In de huidige zorgcontracten voor asielzoekers is inmiddels wel de dekking voor genderoperaties (‘geslachtsombouw’) en voor ivf (reageerbuisbevruchting) geschrapt, omdat asielzoekers hiervan veel gebruik maakten.
De asielzoekers die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn hebben een verblijfsvergunning of een tijdelijke verblijfsvergunning. Zij wonen veelal zelfstandig. Verwacht wordt het eind 2000 zal gaan om 12.000-20.000 personen. De nieuwe regel geldt niet voor de circa 50.000 asielzoekers in opvangtehuizen en asielzoekerscentra. Zij zijn door het ministerie van Justitie particulier verzekerd op een gezamenlijk contract van VGZ en IZA.

Reageer op dit artikel