nieuws

Ziekenfondsen Nuts en Ohra worden gebundeld in Den Haag

Archief

Delta Lloyd Nuts Ohra wil de ziekenfondsen van Nuts (300.000 verzekerden) en Ohra (60.000 verzekerden) samenvoegen en de activiteiten centraliseren bij Nuts in Den Haag. Vóór 1 juni wordt besloten onder welke naam het nieuwe ziekenfonds gaat optreden.

Belangrijkste voordeel van de voorgenomen integratie is de schaalvergroting, aldus het concern. De nieuwe ontwikkelingen op de zorgmarkt maken het noodzakelijk dat een ziekenfonds voldoende omvang heeft. “De voorgenomen integratie brengt bovendien grote efficiencyvoordelen met zich mee”, zo wordt er direct aan toegevoegd.
Het integratieplan wordt achtereenvolgens voorgelegd aan de ledenraden van beide ziekenfondsen, toezichthouders, ondernemingsraden en vakorganisaties.
Personeel
De betrokken personeelsleden hoeven zich volgens het bedrijf geen zorgen te maken. “Als gevolg van de voorgenomen integratie zullen geen gedwongen ontslagen vallen, noch zullen medewerkers gedwongen moeten verhuizen”.
De Dienstenbond CNV heeft zich in een brief aan de leden al hardop afgevraagd wat er zal gebeuren met de zeventig medewerkers die op dit moment bij het Ohra-ziekenfonds in Arnhem werken. De bond wil hier in het begin mei te houden overleg met Ohra duidelijkheid in krijgen.
Het is niet aannemelijk dat een groot aantal van de fondsmedewerkers van Ohra, nu gehuisvest in het Ohra-kantoor Het Oyevaarsnest in Arnhem-Zuid, zal willen verhuizen naar de regio Den Haag. Mogelijk dat een deel van hen, mede in staat gesteld door de moderne communicatietechnieken, toch in de regio Arnhem kan blijven werken voor het geïntegreerde ziekenfonds. Dit laatste spoort met het gerucht, dat het concern kantoorruimte zoekt in Nijmegen.

Reageer op dit artikel