nieuws

Ziekenfonds ONVZ toegelaten

Archief

Ziektekostenverzekeraar ONVZ mag na 1 september a.s. haar eigen landelijk ziekenfonds operationeel maken. Dit staat in de toelatingsbeschikking van minister Borst (volksgezondheid).

Vorige maand bracht de Ziekenfondsraad een positief advies uit over ‘ONVZ Zorgverzekeraar U.A.’, zoals het ziekenfonds officieel heet.
Tot nu toe neemt ONVZ deel aan een samenwerkingsverband waarin ook Stad Rotterdam, De Amersfoortse en de ziekenfondsen OZ in Breda en DSW in Schiedam participeren. Dit samenwerkingsverband is primair gericht op het ontwikkelen van een zogenaamd ‘gemengd collectief produkt’. (Overigens heeft ook Stad Rotterdam sinds enkele maanden een eigen ziekenfonds). Ziekenfonds ONVZ heeft bij zijn verzoek om toelating aangegeven, dat in eerste aanleg een facilitaire samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten met het ziekenfonds OZ, waarmee ONVZ reeds een 30-jarige samenwerkingsrelatie onderhoudt. Er worden voorbereidingen getroffen om op niet al te lange termijn de werkzaamheden zelfstandig te verrichten. Voorts heeft ONVZ in het toelatingsverzoek gesteld, dat voor het operationeel zijn van het ziekenfonds in belangrijke mate een beroep zal worden gedaan op de met ONVZ samenwerkende assurantie-tussenpersonen. Het ligt in de bedoeling, dat de tussenpersonen zich gaan bezighouden met gerichte (balie)ziekenfondsactiviteiten, waartoe een opleiding wordt gestart. “Voor deze activiteiten ontvangen de tussenpersonen een administratievergoeding, welke gedekt moet worden uit de te ontvangen beheers-/administratiekostenvergoeding. De tussenpersonen kunnen derhalve worden beschouwd als extern werkzaam ‘personeel’ van het ziekenfonds, waarbij overigens geen sprake is van een werkgever-werknemerrelatie.”

Reageer op dit artikel