nieuws

Ziekenfonds ONVZ telt 30.000 verzekerden

Archief

Het ziekenfonds van ONVZ heeft de 30.000ste verzekerde ingeschreven. Begin dit jaar waren er nog geen 8.000 verzekerden.

De aanwas van ruim 22.000 verzekerden heeft voornamelijk – dat wil zeggen: voor ongeveer vijfennegentig procent – te maken met het feit dat zelfstandige ondernemers met een laag inkomen zich bij het ziekenfonds moeten verzekeren. Ongeveer zestig procent van de aanwas is afkomstig uit de particuliere portefeuille van ONVZ.
ONVZ verwacht dat het aantal ziekenfondsverzekerden dit jaar zal stijgen tot 35.000.

Reageer op dit artikel