nieuws

Ziekenfonds Nuts heeft bij CTU plannen van aanpak ingediend

Archief

Het Nuts-ziekenfonds heeft bij de CTU twee plannen van aanpak ingediend. Eén in verband met administratieve problemen, en één – van de commissarissen van Nuts-Ohra – omtrent solvabiliteitswaarborgen.

“De plannen zijn nog niet openbaar. Ze moeten eerst door de commissie worden behandeld”, zegt CTU-woordvoerder Hennie Zoontjes. De CTU vergadert eens per maand om problemen bij ziekenfondsen aan de orde te stellen en te evalueren. Het ligt voor de hand dat de Nuts-plannen worden besproken in de vergadering van juli, maar volgens Zoontjes staat dit nog niet vast.
De CTU is nog steeds niet tevreden over de gang van zaken bij het ziekenfonds van Nuts. Belangrijke knelpunten zijn de verstrengeling met andere concernonderdelen, en “een negatieve ontwikkeling van de beheerskosten, als gevolg waarvan de solvabiliteit van het ziekenfonds gevaar kan lopen”.
De CTU heeft overwogen een bewindvoerder aan te stellen – een mogelijkheid die wordt opengelaten – maar vindt dat het ziekenfonds eerst op eigen kracht uit de problemen moet zien te komen. “De toezegging dat wordt gewerkt aan het geleidelijk losmaken van het ziekenfonds van de overige ziektekostenonderdelen, geeft aan dat men ook binnen de organisatie tot de conclusie is gekomen, dat de huidige werkwijze niet tot de gewenste resultaten leidt”, aldus de CTU. Nuts heeft een ‘bestuurlijke aanwijzing’ gekregen. Hierin eiste de CTU twee plannen van aanpak.
Plannen
Nuts moet van de CTU “met de grootst mogelijke voortvarendheid” problemen op onder meer het gebied van administratie en automatisering oplossen. ‘Hoe’ moet staan in het “gedetailleerde plan van aanpak”.
Het andere plan van aanpak komt van de raad van commissarissen van Nuts-Ohra. De CTU vindt dat deze raad schromelijk tekort is geschoten in het toezicht op het ziekenfonds. In het verslag van de april-vergadering wordt de commissarissen de oren gewassen: “Zelfs nu de problemen bekend zijn is de raad van commissarissen vanuit of vanwege de CTU, terughoudend en onvolledig geweest in zijn toelichtingen en toezeggingen. De toezeggingen die wel zijn gedaan, worden niet of niet tijdig nagekomen.” De commissarissen moesten in hun plan van aanpak hun visie op het toezicht weergeven en meedelen “welke waarborgen zij creëren om de vereiste solvabiliteitsmarge te handhaven.”
Nuts moet maandelijks aan de CTU rapporteren en over een half jaar vindt een evaluatie plaats.

Reageer op dit artikel