nieuws

Ziekenfonds Het Anker start per 1 september

Archief

De coöperatieve verzekeringsgroep Het Anker start per 1 september a.s. met een eigen ziekenfonds, zoals eerder dit jaar is aangekondigd.

Onder de naam Anker Ziekenfonds richt de onderlinge (omzet f 40 mln) zich primair op het sluiten van collectieve contracten met bedrijven. Het ziekenfonds maakt gebruik van het uitvoerings- en administratie- apparaat van TopZorg, onderdeel van de Geové-groep.
Met name het bedrijfsleven ondervindt steeds meer gevolgen van de toenemende privatisering van de zorgverzekering, aldus Het Anker. Door veranderingen in de Ziektewet en Arbowet zullen werkgevers naar verwachting een (groter) deel van de zorgverzekering (ziektekosten, pensioen) overnemen ten behoeve van hun personeel.
De verplichtingen die hieruit voor de werkgever voortvloeien, worden via de verzekeraar vervuld en uitgevoerd. Het Anker wil daartoe de bedrijven, naast de benodigde verzekeringsdekking, ook de bijbehorende dienstverlening (arbodienst-service) aanbieden.
Het Anker is de vijfde particuliere verzekeraar die een ziekenfonds heeft. Ohra, Zilveren Kruis, Geové, en Stad Rotterdam zijn de onderlinge voorgegaan.

Reageer op dit artikel