nieuws

Ziekenfonds- en aanvullende verzekering kunnen vaak niet tegelijk

Archief

worden opgezegd

Bij een kwart van de aanvullende verzekeringen loopt de opzegtermijn niet parallel met de ziekenfondsverzekering. Daardoor kunnen verzekerden niet makkelijk van ziekenfonds wisselen. Dit constateert de Ziekenfondsraad.
Bijna 95% van de ziekenfondsverzekerden is aanvullend verzekerd, en dat gebeurt (vrijwel) altijd bij (de particuliere verzekeraar van) het ziekenfonds. Separate verzekeringen worden slechts in de collectieve sfeer gesloten. De verzekerde maakt dan via de werkgever wel gebruik van de aanvullende verzekering, maar vindt het niet nodig over te stappen naar het gelieerde ziekenfonds. Dit stelt de commissie Toezicht uitvoeringsorganisatie van de Ziekenfondsraad, in een rapport over de (particuliere) aanvullende fondsverzekering. Het rapport is gezonden aan minister Borst en aan Zorgverzekeraars Nederland.
De aanvullende verzekeraar en het ziekenfonds zijn organisatorisch nauw verweven. Dat is financieel voordelig, want de aanvullende verzekeraar heeft geen eigen verkoopapparaat, adressenbestand of automatiseringssysteem nodig en hoeft niet voor naambekendheid te zorgen. De commissie vindt het echter minder gunstig, dat vrijwel alle verzekerden het ziekenfonds en de aanvullende verzekeraar als een twee-eenheid zien. “Het moet voor verzekerden te allen tijde duidelijk zijn of het in specifieke gevallen gaat om een wettelijke ziektekostenverzekering of om een aanvullende (particuliere) verzekering”, houdt de commissie de zorgverzekeraars voor. “Voorts moet het ziekenfondsverzekerden duidelijk zijn dat de aanvullende verzekering niet verplicht is.”
Opzegtermijnen
De commissie heeft gekeken of “ziekenfondsen zich via de achterdeur van de aanvullende verzekering bezighouden met risicoselectie bij de fondsverzekering”. Het is niet gebleken. Wel constateerde de commissie, dat “de aanvullende verzekering invloed heeft op de mobiliteit van de fondsverzekerden”. De (individuele) fondsverzekerden kunnen zich meestal uitsluitend aanvullend verzekeren bij (de verzekeraar van) hun ziekenfonds en “in een kwart van de gevallen loopt de opzegtermijn van de aanvullende verzekering niet parallel aan de opzegtermijn voor de inschrijving bij het gelieerde ziekenfonds”. Wie dus van ziekenfonds wil veranderen, moet enige tijd tevoren de aanvullende verzekering opzeggen, met als consequentie dat men gedurende een tijd niet aanvullend is verzekerd.
Het is duidelijk, dat de commissie dit geen goede zaak vindt. Toch staat in het rapport geen aanbeveling terzake. Volgens de Ziekenfondsraad komt dit omdat de commissie niet bevoegd is om aanbevelingen te doen aan particuliere verzekeraars.
Gegevensbestanden
Soms wordt een aanvullende verzekering door een verzekeraar geweigerd. De commissie weet niet of dit vaak voorkomt en wat de precieze redenen kunnen zijn. Volgens de commissie komt het in ieder geval niet doordat de aanvullende verzekeraar beschikt over de medische gegevens van de verzekerde. Want volgens de commissie worden privacy-gevoelige gegevens, zoals medische gegevens van de verzekerde en gegevens over de dekkingen waarvan hij gebruik maakt, door het ziekenfonds niet doorgegeven aan de aanvullende verzekeraar.
Wel maken aanvullende verzekeraars soms gebruik van de zogenoemde NAW-bestanden (naam, adres, woonplaats). De commissie heeft daar geen bezwaar tegen, want zulke gegevens worden niet als privacy-gevoelig aangemerkt.
Wel beveelt de commissie de ziekenfondsen aan om met de aanvullende verzekeraar afspraken te maken over de eigendomsrechten van gezamenlijke NAW-bestanden, over het (rechtmatige) gebruik en over de kostenverdeling van dergelijke bestanden.

Reageer op dit artikel