nieuws

Zevenwouden komt met nieuwe producten

Archief

De aan Aegon gelieerde verzekeraar Zevenwouden komt dit najaar met nieuwe producten, zodra de conversie naar het nieuwe automatiseringssysteem achter de rug is. Die conversie staat gepland voor begin september.

Zevenwouden wil dit najaar een gezinsongevallenpolis en een doorlopende reisverzekering introduceren. Ook gaat de maatschappij haar bestaande productenpakket vernieuwen en haar gespecialiseerde verzekeringen voor rietgedekte objecten meer onder de aandacht brengen van het intermediair, zegt adjunct-directeur Eldert Huisman. “De volgende stap om de communicatie met tussenpersonen te verbeteren, is aansluiting op het ADN en de introductie van een eigen website met intranet voor ongeveer honderd kernrelaties.”
Resultaten
De omzet van Zevenwouden steeg vorig jaar naar f 15,9 (14,8) mln. De brutopremie nam met ruim 7% toe tot f 15,0 (13,9) mln, waarvan f 13,8 (12,9) mln in Brand en f 1,1 (1,1) mln in Overige Varia.
De opbrengsten uit beleggingen bleven vrijwel gelijk: f 0,9 (0,9) mln. De kosten bedroegen f 6,5 (6,1) mln. Het bruto technisch resultaat steeg fors tot f 3,3 (1,0) mln. Het brancheresultaat beliep f 0,9 (0,2) mln, vrijwel geheel behaald in de branche Brand.
De catastrofereserve voor schade door grote stormen, ontploffingen, of cumulatie van grote branden is uitgebreid met het risico voor millenniumschade. De omvang van de reserve bedroeg eind vorig jaar f 1 (1) mln.
De nettowinst nam toe naar f 0,6 (0,1) mln. Het eigen vermogen groeide tot f 11,5 (10,3) mln. De maatschappij had vorig jaar 12 (11) medewerkers.

Reageer op dit artikel