nieuws

Zevenwouden flink gegroeid

Archief

De omzet van de Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden is in 1994 met 22% gestegen. De premiegrens van deze aan Aegon gelieerde maatschappij passeerde daarmee ruimschoots de f 10 mln.

Zevenwouden wist de kosten in relatie tot de omzet verder te reduceren en door het uitblijven van grote schaden was het schadebeeld gunstig. Wel was er sprake van een flinke schadelast als gevolg van bliksem, en maakt de directie zich zorgen over het toenemend aantal inbraken.
De winst voor belastingen ontwikkelde zich volgens verwachtingen met een stijging van 15% tot f 705.000, nadat een bedrag van f 100.000 is toegevoegd aan de catastrofereserve. Het winstcijfer werd iets gedrukt door een wat lagere beleggingsopbrengst.

Reageer op dit artikel