nieuws

Zevenwouden boert goed in 1995

Archief

Schadeverzekeraar Zevenwouden heeft vorig jaar bijzonder goed geboerd.

De aan Aegon gelieerde maatschappij boekte een bruto winst van f 1,3 (0,7) mln. Hierin is een dotatie begrepen van f 0,3 mln aan de catastrofereserve (voor onder meer het stormrisico), die nu f 1,2 mln omvat.
Het resultaat is volgens Zevenwouden te danken aan een beduidend lagere schadelast door brand en daarmee gepaard gaande gunstigere herverzekeringscondities.
Het bruto premie-inkomen van Zevenwouden steeg met 13% naar f 11,4 (10,1) mln.

Reageer op dit artikel