nieuws

Zevenwouden boekt forse winststijging

Archief

De Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden kan tevreden terugkijken op het jaar 2004

De jaarrekening gaf een resultaat na belasting te zien van ruim € 1,0 (0,7) mln. Een stijging van 43%, die onder meer het gevolg was van een lagere schadelast dan normaal: het aantal grote branden bleef vorig jaar beperkt en er waren ook minder stormschades. De premie-omzet steeg met 5,5% tot ruim € 9,0 (8,6) mln. Doordat het resultaat volledig werd toegevoegd aan het eigen vermogen van de Heerenveense verzekeraar nam dat met 16% toe tot € 7,3 (6,3) mln.

Reageer op dit artikel