nieuws

Zes personeelsmanagers over werving via Internet

Archief

Zes personeelsmanagers over werving via Internet

Internet is veel gebruikt wervings- kanaal
Uit onderzoek van onder andere Heliview blijkt dat Internet steeds meer in opkomst is als wervingskanaal voor nieuwe medewerkers. Ook in de verzekeringsbranche is Internet inmiddels een veel gebruikt medium voor werving. Wij vroegen aan zes verzekeraars hoe hun ervaringen zijn met Internet als wervingskanaal. ……………………………………………………..1e samenvatting
Echt online solliciteren wordt nog niet toegepast
De door ons ondervraagde verzekeraars zeggen allemaal dat online solliciteren tot de mogelijkheden behoort. Maar zij doelen slechts op het online kunnen invullen en opsturen van brief of CV. Echt online solliciteren via bijvoorbeeld chatruimtes of videoconferentie is nog een brug te ver. 1.Heeft u uw vacatures geïntegreerd in de concern-site of heeft u een aparte vacature-site? 2.Zet u op de site functies waar ook op andere wijze voor geadverteerd wordt? Zo ja, levert het via Internet dan meer of minder respons op? Zo nee, waarom niet? Zijn er ook functies die u alleen maar op Internet zet? Welke functies betreft het dan? 3.Werft u ook via banners op andere websites en zo ja welke sites zijn dan volgens u het meest geschikt? 4.Denkt u dat Internet een geschikt wervingskanaal is/wordt voor de verzekeringsbranche? 5.Biedt u op uw site de mogelijkheid tot online solliciteren of biedt u uitsluitend het online invullen en versturen van een cv? Zo nee, gaat u online solliciteren in de nabije toekomst aanbieden? 6.Biedt u bezoekers op de site inzicht in het bedrijf of worden andere ‘appetizers/teasers’ gebruikt zodat de potentiële kandidaat geprikkeld wordt om bij uw bedrijf te solliciteren? Maud Smits Personeelsadviseur Aegon 1 Naast de concern-site heeft Aegon Nederland een eigen wervingssite (www.pn-inter-aegon.nl), die ook te bereiken is via www.aegon.nl. Op deze site zijn de vacatures te vinden van de business-units en stafafdelingen. 2 Met de vacatures die op de site gezet worden, wordt ook op andere wijze geadverteerd. In deze krappe arbeidsmarkt kiezen we er bewust voor te werven via diverse kanalen. Het op deze wijze werven, versterkt elkaar ook. Internet is een uitstekend middel om daar aan toe te voegen en verdringt de traditionele advertentie inmiddels van de eerste plaats. We houden bij hoe vaak een vacature bezocht wordt en wij zijn zeer tevreden over het aantal hits en het aantal online sollicitaties. 3 Via banners op andere sites kan men doorklikken naar onze eigen site. Zo is ervaring opgedaan met Intermediair Online tijdens onze landelijke wervingsactie ‘Jong Talent’. Ook bij bedrijvendagen, die door studie- en studentenverenigingen worden georganiseerd, maken wij gebruik van doorklikmogelijkheden naar onze site. Afhankelijk van het bereik en de professionaliteit van de organisatie van zo’n bedrijvendag, doen wij hieraan mee. Op deze manier kunnen de studenten, die we op deze bedrijvendagen spreken, vooraf al kennismaken met het bedrijf en zich goed op het gesprek en/of workshop voorbereiden. Het aantal bezoekers is daardoor zeker toegenomen. 4 Naast andere methodes van werving is Internet zeker een geschikt wervingskanaal dat in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen. Naast de directe respons is er ook de synergie met werving via andere kanalen, omdat men inzicht krijgt in het bedrijf, de mogelijkheden en de sfeer. Zo wordt onze brochure ‘Werken bij Aegon’ al veelvuldig online aangevraagd. 5 Ja natuurlijk is online solliciteren mogelijk. Als je een site aanbiedt, moet je ook de mogelijkheid bieden voor online solliciteren! Kandidaten kunnen via mail hun sollicitatiebrief en CV opsturen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt; we zien dan ook een toename in het online solliciteren. Toch blijven veel kandidaten ook gebruik maken van de traditionele manier, per post. 6 Er wordt inzicht gegeven in het bedrijf Aegon onder meer door opname van de doorklikfunctie naar sites van business-units. Ook komen medewerkers (starters en medewerkers met twee of drie jaar werkervaring) aan het woord die vertellen over hun werkervaring bij ons. Bovendien vertellen we aan studenten op welke studentendagen zij kunnen deelnemen aan workshops en onze recruiters kunnen spreken. Wij zorgen ervoor dat de sites wat dat betreft steeds up-to-date zijn. Godfried Barbasconi Lid Groepsraad AXA Verzekeringen 1 AXA Verzekeringen heeft een eigen carrière-site: www.carrierelift.nl. 2 In de Carrièrelift worden in principe alle vacatures geplaatst die open staan voor externen (interne vacatures worden niet op de site geplaatst). Het is moeilijk na te gaan in hoeverre de respons als direct gevolg van Internet toeneemt. Het blijkt dat kandidaten voor een vacature die ze op de site zien, ook graag een brief schrijven en niet altijd via het online formulier of per e-mail reageren. 3 Het overgrote deel blijkt direct het adres van de Carrièrelift in te typen. Vandaar dat het voor de hand ligt om niet alleen op Internet of alleen via traditionele advertenties te werven: er gaat immers een versterkende werking vanuit. Een ander groot deel van de bezoekers van de Carrièrelift komt van de website van AXA Verzekeringen (www.axa.nl). Het aantal mensen dat via banneradvertenties op andere sites de vacaturesite bezoekt, is relatief klein. Sites om te adverteren zijn met name de sites waar de doelgroep voor de vacature te vinden is. Dat kan per functie verschillen. Voor de Carrièrelift zijn banners geplaatst op algemene en branchegerichte sites zoals Intermediair, Computable en Amweb. Om jongeren te bereiken hebben ook banners gestaan op bijvoorbeeld Radio 538 en de website van de zangeres Nance. 4 Internet is een geschikt wervingskanaal. Het is een bekend gegeven dat de rol van Internet, met name door de grotere spreiding ervan, toeneemt. Ook ontdekken meer mensen het gemak van online solliciteren. Het is alleen niet goed om álle energie op Internet in te zetten. Sommige functies vragen om een andere benadering. Het blijft een mix waar Internet een belangrijk onderdeel van uitmaakt. We merken wel heel duidelijk dat de Carrièrelift het imago van AXA Verzekeringen als een moderne onderneming ondersteunt. 5 Het is mogelijk om online een sollicitatieformulier in te vullen of een mail te sturen met CV als attachment. Online solliciteren in de vorm van een videoconferentie, gesprek of chat is op dit moment niet mogelijk en in de nabije toekomst voorzien we dat ook nog niet. 6 De Carrièrelift heeft in de vorm van psychologische testjes een appetizer. Er zijn constant vier persoonlijkheidstesten op de site aanwezig, in de kelder van de Carrièrelift. Informatie over het bedrijf is in uiteenlopende vormen beschikbaar: een beschrijving van AXA Verzekeringen en de werkmaatschappijen, de opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Op verschillende ‘verdiepingen’ kunnen de bezoekers kennismaken met onze vestigingen en de medewerkers. Bovendien kan de bezoeker tijdens de tocht van etage naar etage worden verrast door onverwachte voorvallen. Margreet van Dijk Manager P&O Particuliere Relaties Centraal Beheer 1 Alle bedrijven van Achmea hebben een eigen site, zodra de concern-site (van Achmea) klaar is, zal er wel een link zijn naar alle bedrijven van Achmea. 2 Wij zetten vacatures op Internet waar ook op andere wijze voor geadverteerd wordt, zoals een advertentie in een krant én daarnaast de vacature op Internet. Wat we merken, is dat als je een advertentie in een krant plaatst en daarbij vermeldt dat de vacature ook op Internet staat, er meer respons is. Er zijn mensen die de krant lezen en die het makkelijker vinden om via Internet te solliciteren. Er zijn ook wel eens functies die alleen op Internet staan. Dan is het meer dat we eerst de reacties via Internet willen afwachten, want een advertentie in de krant plaatsen, daar zit een prijskaartje aan. 3 We werven nog niet echt via banners op andere sites. Waar de medewerkers wel gebruik van maken, zijn een aantal bekende sites, zoals Jobnews, Monsterboard, Intermediair Online, Carriereonline, Matchbank et cetera. 4*) Wij denken dat Internet zeker een geschikt medium is om te werven. Via Internet kun je heel snel reageren en het heeft heleboel voordelen. Internet is een vrij nieuw medium en moet in de toekomst veel meer bekendheid krijgen. Zodat men weet wat je met Internet kan doen. 5*) De site van Centraal Beheer biedt de mogelijkheid om online te solliciteren. De mensen kunnen direct op een vacature reageren of hun CV versturen voor een open sollicitatie en kunnen daarnaast informatie opvragen. 6. Onze website biedt de bezoekers inzicht in het hele bedrijf. Verder kun je er informatie vinden over alle producten (verzekeringen), de lopende vacatures, en andere zaken. Daarnaast hebben we net PIM (Personal Informatie Manager) geïntroduceerd. Hij kan de bezoeker op weg helpen. Als de klant bijvoorbeeld wil weten wat een bepaalde verzekering kost, dan rekent hij dat uit. Zo zijn er meer vragen aan PIM te stellen. Walter de Wilde Adviseur P&O Delta Lloyd Nuts Ohra 1 Delta Lloyd heeft een aparte vacaturesite. Deze maand zal echter een maatschappij-site worden gelanceerd waarin het vacaturegedeelte geïntegreerd zal worden. Onze vacaturesite hebben wij in januari 1999 gelanceerd, omdat Internet een steeds grotere rol speelt in werving van nieuwe medewerkers en in de communicatie met studenten en afstudeerders. Ohra heeft al jaren een site waar vacatures zijn opgenomen. 2 Voor werving gebruiken wij op dit moment verschillende kanalen. Juist voor starters wordt gebruik gemaakt van onze eigen Internet-site en van jobsites. Daarnaast maken wij voor deze groep nog gebruik van traditionele wervingsmethoden (advertenties in kranten e.d.). De afgelopen maanden zien wij een duidelijke groei in het Internet als wervingskanaal. Voor ervaren medewerkers maken wij gebruik van ons netwerk, werving- en selectiebureaus, headhunters en de website. Voor ervaren medewerkers is onze website nog geen belangrijk wervingskanaal. 3 Momenteel plaatsen wij nog geen banners op andere sites. Wij zijn op dit moment bezig een campagne te ontwikkelen waarin het merk Delta Lloyd als dynamische en innovatieve werkgever op de arbeidsmarkt gepositioneerd zal worden. Webvertising zal ook onderdeel worden van deze campagne, maar de keuze voor sites om banners te plaatsen, maken wij nog niet bekend. 4 Internet is absoluut het wervingskanaal voor de toekomst binnen de verzekeringsbranche. Het is snel en het biedt verzekeraars de mogelijkheid om een database van mogelijk geïnteresseerde kandidaten op de bouwen. Via Internet wordt het met gebruik van database-technieken mogelijk mensen op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen je bedrijf, van vaktechnische ontwikkelen en uiteraard van actuele vacatures. Via dit medium kun je juist met potentiële medewerkers die nog niet actief op zoek zijn naar een functie, een relatie opbouwen. 5 Wij willen nu en in de nabije toekomst niet de mogelijkheid bieden tot het online voeren van een sollicitatiegesprek. Wij geloven dat het voor toekomstige medewerkers van Delta Lloyd van belang is om het bedrijf te zien en wat van de cultuur te proeven. Dat is alleen mogelijk wanneer sollicitanten bij Delta Lloyd op bezoek komen. Wij geloven in persoonlijk contact. 6 Op dit moment biedt de site met name informatie over het bedrijf. Bij de ontwikkeling van onze nieuwe campagne zullen zeker teasers worden meegenomen. Aad Scheeren Manager Recruitment Nationale-Nederlanden 1 Nationale-Nederlanden heeft ervoor gekozen de vacatures niet te integreren in de ING-site, maar te plaatsen op de eigen NN-site (www.nn.nl) 2 Op onze site staan ook vacatures waar op andere wijze voor wordt geadverteerd, bijvoorbeeld via diverse mediacampagnes in dagbladen en vakbladen. Internet en mediacampagnes zijn niet met elkaar te vergelijken. Vacatures op Internet blijven veel staan en leveren dus respons op die verspreid is over langere termijn. Een dagbladadvertentie daarentegen verschijnt één, hooguit twee maal en genereert dus één of twee keer veel respons op korte termijn. Het valt moeilijk te beoordelen wat meer of minder oplevert. Wij plaatsen de verzekeringtechnische basisfunctie alleen op Internet, in bijvoorbeeld dagbladen adverteren we gerichter. 3*) Wij werven nauwelijks via banners op andere websites. 4*) Wij zien in Internet een uitermate geschikt wervingskanaal. In de loop der jaren hebben steeds meer Nederlanders thuis, op het werk of school, de beschikking gekregen over een pc met Internet-aansluiting. Steeds meer mensen bezoeken de sites en dat maakt dat Internet steeds belangrijker wordt. Ook als wervingsinstrument. 5*) Voor de meeste functies is het mogelijk om online te solliciteren. 6*) De site van Nationale-Nederlanden geeft slechts algemene informatie. Er wordt geen gebruik gemaakt van appetizers of teasers. Dat blijkt ook niet nodig te zijn. De huidige site genereert meer dan voldoende respons. Thea Freudenberger Personeelsadviseur Univé 1 Binnenkort gaat een geheel vernieuwde site van het Univé-concern ‘de lucht in’. Onderdeel van deze website is ‘Werken bij Univé’, waarin onder meer de concrete vacatures bij Univé Overkoepeling en de Onderlingen zijn opgenomen. 2 Aangezien wij binnenkort onze vacatures via Internet aan gaan bieden, kunnen wij nu nog niet aangeven of er waarneembare verschillen zullen zijn in de respons. Uiteraard zullen we dit gaan meten. Per vacature wordt altijd gestart met het bepalen van de wervingsstrategie, en eventueel mediakeuze. In de toekomst zou het kunnen dat (bepaalde) functies (vooreerst) uitsluitend via Internet worden aangeboden. 3*) Univé maakt hier geen gebruik van. Wel hebben we vastgesteld dat vacatures in dagbladen door zogenaamde vacaturebank-aanbieders op Internet worden opgenomen. De respons hierop is minimaal. 4*) Internet is zeer zeker een geschikt wervingsmedium voor de verzekeringsbranche. Naast het aanbieden van producten via Internet, biedt het voldoende mogelijkheden voor het kenbaar maken van de organisatie als werkgever. Bovendien zijn de doelgroepen waar de verzekeraars zich op richten, steeds meer zelf ook actief op Internet, waardoor er sneller ‘contact’ kan worden gelegd. 5*) Voorlopig stellen wij bezoekers van onze site uitsluitend in de gelegenheid online hun CV te versturen. Niet alleen voor concrete vacatures, maar ook om te oriënteren op andere mogelijkheden binnen Univé, zowel bij de overkoepling als bij de onderlingen. Binnenkort gaan wij de mogelijkheden voor online solliciteren nader in kaart brengen. 6*) Wij brengen informatie over de Univé-organisatie en wat wij onze medewerkers bieden. Wij hebben geen teasers in de vorm van testen of iets dergelijks toegevoegd.

Reageer op dit artikel