nieuws

Zes exameninstituten erkend door College Deskundigheid

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft zes exameninstituten erkend die in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) examens mogen afnemen in één of meer WFD-modules.

De erkende exameninstituten zijn Eduvalent (Bergen op Zoom), het onlangs opgerichte exameninstituut van Ecabo, Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector (EBFS, Amersfoort), Nibe-SVV (Amsterdam), Stichting Certificering FFP (VFFP, Baarn), Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH, Amsterdam) en de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD, Utrecht).
De exameninstituten SEFD, Nibe-SVV en EBSF hebben erkenning aangevraagd voor alle WFD-modules en die ook gekregen. De VFFP examineert alles, behalve schadeverzekeringen en Volmacht. De SEH doet ook alles behalve Beleggen A en Volmacht en Eduvalent examineert alleen Volmacht niet.
De exameninstituten moeten zich bij de examinering en diplomering houden aan de modulaire WFD-indeling, zoals staat aangegeven in de bijlage 1 tot en met 8 van het Besluit Financiële Dienstverlening (BFD).
De erkenning voor de exameninstituten geldt tot uiterlijk 31 maart 2008. Vóór die datum onderzoekt het College of de erkenningsvoorwaarden nageleefd worden door de instituten. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn representativiteit en toegankelijkheid van examens, gescheiden bedrijfsvoering en de vakinhoudelijke beoordeling van afgenomen examens. Verder blijft het mogelijk voor andere instituten om een aanvraag in te dienen bij de CDFD om erkend te worden als exameninstituut.
Beleggen A
In het overzicht van de exameninstituten en voor welke WFD-modules zij erkend zijn, staat ook de module Beleggen A.
Naar aanleiding van het persbericht van het CDFD heeft het Huibers Instituut laten weten dat de kans op een examen Beleggen A tijdens het overgangsregime, dus tot aan 1 oktober 2007, heel klein is. Het CDFD laat bij navraag weten dat er nog geen uitspraak ligt, maar “dat uit het Besluit Financiële Dienstverlening valt af te leiden dat de minister zou kunnen besluiten dat tussenpersonen via permanente educatie kunnen voldoen aan de deskundigheidseis Beleggen A”. Het CDFD voegt daaraan toe dat dat niet betekent dat starters in de branche geen examen Beleggen A zouden kunnen afleggen.
“Ook na de overgangstermijn tot 1 oktober 2007 blijft de module Beleggen A apart bestaan”, aldus het CDFD. “En kan er ook apart geëxamineerd worden.”
Volgens Dik van Velzen, beleidsmedewerker Nibe-SVV, is een apart examen Beleggen A na 1 oktober 2007 absoluut niet praktisch. “De praktijk zal zijn dat deze deskundigheidseisen geïntegreerd worden in de WFD-module Leven en dat het niet apart geëxamineerd zal worden.”

Reageer op dit artikel