nieuws

Zelfwerkzaamheid

Archief

De aanmeldingsperiode voor tussenpersonen die voor het jaar 1999 een erkenning willen als ‘zelfwerkzaam assurantietussenpersoon’ loopt tot 31 augustus. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het Erkenningsinstituut Zelfwerkzaamheid Tussenpersonen, Borderwijklaan 2, 2591 XR in Den Haag, tel. 070-333.86.29.

AXA Studieprijs
AXA Leven zal dit jaar voor de elfde maal de studieprijs uitreiken aan de beste scriptie op het gebied van financiële planning (afronding tussen 1 augustus 1997 en 1 augustus 1998). Dit keer krijgt zowel de beste hbo-scriptie als de beste wo-scriptie de AXA Leven Studieprijs: een ‘summer-course’ aan een buitenlandse universiteit ter waarde van f 15.000.
Pensioenbelegging
De institutionele pensioenbeleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) hadden volgens CBS-cijfers eind maart voor f 1,1 biljoen aan belegd vermogen uitstaan. In het eerste kwartaal van dit jaar groeiden de beleggingen van de fondsen met f 58 mld tot f 740 mld. De verzekeraars voegden f 28 mld aan het totaal toe tot f 372 mld.
Pensioen dga
Bij uitgeverij Kluwer is in de Fed-reeks het ‘Kernboekje Pensioenregelingen voor de dga’ verschenen. In 114 pagina’s wordt het dga-pensioen in chronologische volgorde behandeld. De uitgave (ISBN 90.600.27264) van de hand van mr.drs. J.N.E. van der Meer is voor f 45 te bestellen bij Libresso, tel. 0570-633.155. In dezelfde Fed-reeks is van de hand van Paul Weishaupt (Delta Lloyd) de uitgave ‘Pensioenflexibiliering: de stand van zaken’ verschenen. Bestellingen via Libresso.
Pensioenmemo 1998
Van de hand van prof. dr. G.J.B. Dietvorst (Interpolis), dr. P.M.C. de Lange (Centraal Beheer) en G.V. Smittenaar (NN) is de ‘Pensioenmemo 1998’ (ISBN 90.200.20080) verschenen. De Kluwer-uitgave kost f 32,50 (voor abonnees f 26,75) en is te bestellen bij Libresso, tel. 0570-633.155.
Vuilnis-poster
Het Verbond van Verzekeraars heeft de advertentie uit de pensioencampagne uit april, waarop één bejaarde vrouw als vuilnisophaler is te zien, op posterformaat laten drukken. Volgens het Verbond hebben diverse tussenpersonen hierom gevraagd. De poster is te bestellen op tel. 070-333.87.77.

Reageer op dit artikel