nieuws

‘Zelfregulering Italiaanse autoverzekeraars mislukt’

Archief

De Italiaanse mededingingsautoriteiten hebben forse kritiek op de wijze waarop de Italiaanse autoverzekeraars zijn omgegaan met de liberalisering van de verzekeringsmarkt, die in 1994van kracht geworden is

Zij zijn van mening dat de zelfregulering door de (auto)verzekeringsindustrie volledig is mislukt. Dat de autoverzekeraars in acht jaar tijd hun premie-inkomsten met 84% hebben zien toenemen tot € 15 mld is volgens hen louter te danken aan premieverhogingen, die nodig waren omdat verzekeraars al die tijd niet in staat zijn geweest om hun schadelast en andere kosten in de hand te houden.

Reageer op dit artikel