nieuws

‘Zekur-polis tast soldariteit niet aan’

Archief

In antwoord op vragen van SP-kamerlid Agnes Kant schrijft minister Klink aan de Tweede Kamer dat de Zekur-polis van Univé de solidariteit in de zorg niet aantast

“Een scherpe premie vergroot de betaalbaarheid, ook voor mensen met lage inkomens. Hiernaast zijn de zorgplicht en de acceptatieplicht onverkort van toepassing. Dit betekent dat iedereen zich voor deze verzekering kan aanmelden en iedereen die zich aanmeldt recht heeft op alle zorgaanspraken uit het basispakket. Daarom vind ik ook niet dat er sprake is van een uitgeklede polis”, aldus Klink. Ook heeft toezichthouder NZA geconstateerd dat de Zekur-polis aan de spelregels voldoet. “Omdat er sprake is van selectieve contractering heeft de NZA extra gesprekken met de verzekeraar gevoerd en extra achtergrondinformatie opgevraagd om te kunnen vaststellen dat de zorgplicht wordt nageleefd.”

Reageer op dit artikel