nieuws

Zalm wil uniforme regels voor reclame financiële producten

Archief

“De financiële producten zijn zo complex geworden, dat consumentenvoorlichting hierover moet worden aangescherpt en geharmoniseerd”, vindt minister Zalm. Het gaat hierbij vooral om voorlichting over rendementen en waarde-ontwikkeling.

Minister Zalm van Financiën heeft vorige week bij de Tweede Kamer zijn nota ‘Informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten’ gedeponeerd. De nota maakt deel uit van zijn plannen voor toezicht op de financiële sector (zie AM 8, pag, 27). De financiële producten zijn, aldus Zalm, tegenwoordig zo complex, dat “ze niet meer eenvoudig zijn in te delen naar productensector”, laat staan dat de consument in staat is productvergelijkingen te maken. Daarom komen er uniforme voorlichtingseisen voor verzekeraars, banken, en beleggings- en effecteninstellingen. De aanbieders van de producten moeten actief informatie geven over de rendementen en over de waardeontwikkeling van produkten met een beleggingscomponent. Zij moeten consumenten een kernpuntdocument verstrekken waarin zij de belangrijkste kenmerken van hun product hebben vastgelegd. Ook moeten zij aangeven bij wie zij onder toezicht staan.
Zalm schrijft in zijn nota, dat hij de consument in deze centraal stelt. “Dit geeft uitdrukking aan de eigen verantwoordelijkheid van de consument in een tijd van toenemende marktwerking.”
Eén aanspreekpunt
Voorts wil Zalm dat er één aanspreekpunt komt waar “consumenten terecht kunnen met vragen en klachten over financiële producten en instellingen”. De vraag hoe dit aanspreekpunt moet worden geregeld en hoe de klachtenregelingen moeten worden gestroomlijnd, legt Zalm neer bij de Raad van Financiële Toezichthouders, die in augustus van start gaat. In deze Raad worden sectoroverschrijdende activiteiten gebundeld van de Verzekeringskamer, de Nederlandse Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (zie ook pagina 11 in dit AM). Het is niet de bedoeling, dat de Raad zelf dit aanspreekpunt wordt.
De maatregelen die Zalm voorstaat, “moeten dit jaar en volgend jaar hun beslag krijgen”.

Reageer op dit artikel