nieuws

Zalm: transparantie over aandelenbelangen noodzakelijk

Archief

Voor het maken van een weloverwogen keuze uit tussenpersonen moet aan consumenten transparantie worden geboden over de relatie van het intermediair met financiële instellingen. Dat standpunt heeft minister Zalm (Financiën) nog eens uitgedragen.

Ditmaal deed de bewindsman dat in antwoord op Kamervragen van Tineke Witteveen-Hevinga (PvdA) over het toezicht op tussenpersonen, en assurantietussenpersonen in het bijzonder. Aanleiding voor de vragen zijn de affaires rond de failliete tussenpersonen Bouwman (verdwenen beleggingsgelden) en Ibas (ongedekte fietsverzekeringen).
In zijn antwoorden erkent Zalm dat “de huidige toezichtstructuur nog onvoldoende is toegesneden op de huidige ontwikkelingen”. Concrete maatregelen kondigt hij niet aan. “Ik zal de Tweede Kamer een beleidsanalyse doen toekomen, toegespitst op het intermediaire distributiekanaal”. Die analyse moet komend najaar uitmonden in beleidsvoornemens. Onderwerpen daarin zijn: transparantie over de inhoud van de bemiddelingsdienst, de relatie met de aanbieder, en de deskundigheid en integriteit van de bemiddelaar.
Duidelijk is wel dat Zalm via transparantie een grotere verantwoordelijkheid wil neerleggen bij de consument zelf en de regulerende werking van toezichthouders niet tot in het extreme wil doordrijven. “Slagvaardige handhaving zal frauduleus handelen nooit volledig kunnen uitsluiten. (…) De consument kan op een transparante markt een eigen beoordeling maken van de geboden dienstverlening.”

Reageer op dit artikel