nieuws

Zalm ontkent probleem van te hoge leningen

Archief

De minister van Financiën deelt de zorg van de consumentenorganisaties niet dat financiers te hoge hypotheken zouden verstrekken. “Er zijn geen gegevens over bekend”, antwoordde Zalm op Kamervragen.

Het Tweede-Kamerlid Witteveen-Hevinga heeft minister Zalm gevraagd de aanzet te geven voor een gedragscode voor de hypotheekmarkt die moet voorkomen dat onverantwoord hoge leningen worden aangegaan door kopers van woonhuizen. Volgens het Kamerlid verstrekken financiers met gemak “zeer hoge hypotheken aan potentiële huizenkopers”.
Zalm is van mening dat een geldverstrekker er totaal geen baat bij heeft leningen te verstrekken waarvan hij op voorhand verwacht dat ze problemen op zullen leveren. Eenvoudigweg, omdat het beheren van ‘ontspoorde’ leningen bijzonder duur is. “Er zijn echter gegevens bekend over het feit in welke mate te hoge hypotheken worden verstrekt: de omvang van het eventuele probleem van te hoge hypotheeklasten is onbekend”, aldus de minister.
Zelfregulering
Wat de kredietnemer betreft, meent Zalm dat die zijn eigen overwegingen en verantwoordelijkheden heeft om een hoge lening af te sluiten. Het behoort niet tot de taak van de overheid om deze keuzevrijheid van de kredietnemer te beperken.
Ook de kredietgever is vrij om een hoge lening te verstrekken. Wel moeten geldverstrekkers zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar volgens Zalm blijk dit bewustzijn al uit het feit dat hypothecaire geldverstrekkers een Gedragscode Hypotheken hebben opgesteld.
Bovendien voeren de geldverstrekkers, hypotheekbemiddelaars en Vereniging Eigen Huis momenteel overleg over de voorlichting bij het verstrekken van leningen. Volgens Zalm is objectieve voorlichting over de netto-woonlasten noodzakelijk. De staatssecretaris van Economische Zaken zal de hypothecaire geldverstrekkers er daarom op attenderen dat de overheid goede en objectieve voorlichting bij het verstrekken van een hypothecaire leningen van groot belang acht. Maar, zo benadrukt Zalm, dit moet tot stand komen door zelfregulering tussen beide partijen, dus zonder ingrijpen van de overheid.

Reageer op dit artikel