nieuws

Zalm noemt ‘oriënterende analyse’ AFM van beleggingsverzekering zorgwekkend

Archief

“Beleggingsverzekeringen zijn complex en ondoorzichtig, relatief duur en de informatie erover is onvolledig, ontoereikend en soms ook onjuist. Eén van de belangrijkste normen bij vermogensbeheer, handelen in het belang van de klant, wordt veel minder nagevolgd.” Dat heeft minister Zalm de Tweede Kamer gemeld, na een “oriënterende analyse” door toezichthouder AFM.

De Autoriteit Financiële Markten nam in 2005 een kijkje in de keuken bij de levensverzekeraars Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, Legal & General en – naar verluidt – Fortis. De toezichthouder deed dat om zelf meer kennis en begrip te krijgen van beleggingsverzekeringen en verwerkte de opgedane kennis in een “lijst met bevindingen”. De rapportage van “de oriënterende analyse” van de AFM is, na publicaties daarover in De Telegraaf, vertrouwelijk aan de Tweede Kamer gestuurd.
In een begeleidende brief zet minister Zalm van Financiën de conclusies op een rij. Hij vat die samen als “zorgwekkend”.
In het belang van
De voornaamste bevindingen van de AFM zijn volgens de brief van Zalm:
Het product is complex en ondoorzichtig.
De informatieverstrekking is onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist.
Eén van de belangrijkste normen bij vermogensbeheer, handelen in het belang van de belegger, wordt bij beleggingsverzekeringen veel minder nagevolgd.
Een beleggingsverzekering is relatief duur; een belangrijk deel van de inleg wordt niet belegd maar gaat op aan kosten, provisies en in mindere mate premies.
Administratieve systemen en processen zijn vaak verouderd, procedures en werkafspraken ontbreken en/of worden onvoldoende nageleefd.
Sommige verzekeraars hebben geen of beperkte rapportages van de interne of externe accountant over de risico’s die zijn gesignaleerd in de bedrijfsvoering (met betrekking tot beleggingsverzekeringen).
Orde op zaken
Zalm vindt de conclusies niet alleen zorgwekkend, maar tevens een onderstreping van eerdere maatregelen, zoals de Wet Financiële Dienstverlening (inclusief Adviesmatch) en de vernieuwing van de Financiële Bijsluiter. Die dragen volgens de bewindsman bij aan een betere transparantie, onder meer van de kosten van verzekeringsproducten. “Dat laat onverlet dat het nu zaak is dat de sector het daar niet bij laat en verder orde op zaken stelt”, voegt Zalm eraan toe.
Instelling van de Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen (onder leiding van voormalig Ombudsman Verzekeringen Job de Ruiter) door het Verbond van Verzekeraars is “te prijzen”, vindt de minister. “Ondanks dit initiatief verdienen deze producten, gezien de aard van de bevindingen, de volle aandacht van het kabinet.”
Hij wil na de uitkomst van het rapport van de commissie De Ruiter de balans opmaken “en beslissen op welke punten de sector zelf met regulering moet komen en op welke punten aanvullende wetgeving noodzakelijk is”. De commissie komt in de slotmaand van dit jaar met zijn bevindingen naar buiten.
Speerpunt
Het Verbond van Verzekeraars vindt de analyse van de AFM “niet representatief”. Verder commentaar wordt niet geleverd. “Dit komt aan de orde op het moment dat de commissie De Ruiter haar advies uitbrengt.” Het Verbond zegt dit advies “uiterst serieus” te zullen nemen. Eerder verklaarde directeur Richard Weurding dat de adviezen niet zullen worden ervaren als bindend. “Als het verstandige adviezen zijn, zullen wij er verstandig mee omgaan”, zei hij.
De brief van Zalm aan de Tweede Kamer komt overeen met de instelling van de commissie De Ruiter, zegt de koepel van verzekeraars. “Verbetering van transparantie van verzekeringsproducten is één van de speerpunten van het beleid van de verzekeringsbranche. We willen dat verder optimaliseren om daarmee de consument en diens adviseur in staat te stellen een verantwoorde en afgewogen keuze te maken.”
Het Verbond wijst op de inspanningen die de verzekeraars in de afgelopen jaren al hebben geleverd en noemt de Code Rendement en Risico, de gedragscode Gidi, klachtenprocedures, geüniformeerde pensioenoverzichten en gestandaardiseerde polisvoorwaardenteksten. Verder wordt de nodige heil verwacht van de WFD en de daarmee samenhangende financiële bijsluiter en ‘adviesmatch’ (minder afsluitprovisie en openheid over beloning tussenpersoon).

Reageer op dit artikel