nieuws

Zalm: ‘intermediair nooit echt onafhankelijk’

Archief

Volgens minister Zalm van Financiën zijn assurantie-adviseurs nooit geheel onafhankelijk. Dit schrijven de twee bewindslieden in antwoord op kamervragen over het plan van de NVA om de financiële onafhankelijkheidseis voor haar leden te laten vallen.

“Aangezien een tussenpersoon gelet op zijn distributierol altijd relaties moet onderhouden met verzekeraars, zal er materieel nooit volledige onafhankelijkheid kunnen zijn”, zo stelt Zalm.
De minister antwoordt verder op de vragen van PvdA-kamerlid Witteveen-Hevinga dat het primair aan de consument is om te beoordelen of de eventuele bindingen die een tussenpersoon heeft met verzekeraars voor hem relevant zijn en of hij het van belang acht of een tussenpersoon meer of minder onafhankelijk tot een bepaald advies komt.
Zalm merkt verder op dat er een veelheid van bindingen en relaties tussen het intermediair en verzekeraars voorkomt: “Te denken valt aan administratieve bindingen die ertoe kunnen leiden, dat de contacten met de betrokken verzekeraar worden geïntensiveerd, financiële bindingen zoals leningen, facilitaire bindingen zoals computerapparatuur, beloningen in indirecte vorm, en productieafspraken met de verzekeraar”, aldus de minister.
Onderzoek moet volgens Zalm uitwijzen of er op dit punt nadere regels gesteld moeten worden bij financiële dienstverlening.

Reageer op dit artikel