nieuws

Zalm (financiën): autoverzekeraars discrimineren geen 65-plussers

Archief

Verzekeraars die aanvragen voor een autoverzekering van bestuurders ouder dan 65 jaar afwijzen, handelen daarmee niet in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling, vindt minister Zalm van financiën.

De bewindsman reageerde op enkele vragen van het Tweede Kamerlid Van Wingerden van het Algemeen Ouderen verbond (AOV).
Het parlementslid noemde het afwijzen van aanvragen voor een autopolis door deze categorie bestuurders een geval van leeftijdsdiscriminatie en riep de minister op passende maatregelen te nemen om deze “drempel voor pensioengerechtigde automobilisten op te ruimen”.
‘Geen merkelijke drempel’
Zalm evenwel vindt, dat er onvoldoende statistisch materiaal voorhanden is op grond waarvan de conclusie kan worden getrokken dat verzekeraars discrimineren, en als zodanig een “merkelijke drempel” voor ouderen zouden opwerpen.
De acceptatienormen bij verzekeringen verschillen per verzekeraar, en hangen samen met beleid en financiële situatie van de onderneming, en de marktverhoudingen.
Volgens Zalm hanteren niet alle verzekeraars dezelfde leeftijdsgrenzen. Bestaande relaties zouden bovendien niet worden beëindigd “louter omdat iemand een bepaalde leeftijdsgrens overschrijdt”, aldus Zalm.
Hij wijst tevens op uitlatingen van het Verbond van Verzekeraars dat aangesloten maatschappijen “alleen al om commerciële redenen de groeiende groep van 65-plussers niet links zullen laten liggen”. Van de gespecialiseerde autoverzekeraar Terminus heeft de minister vernomen dat zich relatief weinig ouderen zouden aanmelden voor aan autoverzekering.
Het hanteren van leeftijd als een van de relevante criteria voor acceptatie levert bij voorbaat geen vermoeden van discriminatie op, aldus de minister.

Reageer op dit artikel