nieuws

Zalm consulteert markt over boetes Minister Zalm (Financiën) consulteert

Archief

de markt over boetes die de toezichthouders AFM en DNB kunnen opleggen in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT)

De overtredingen waarvoor beboet wordt, zijn ingedeeld in vijf categorieën. Categorie vijf, de zwaarste, betreft onder meer het overtreden van verbodsbepalingen. De hoogte van de boetes varieert van ? 1.000 tot ? 90.000. Dit staat in het conceptbesluit Boetes Wet Financieel Toezicht. De consultatieperiode bedraagt zes weken en loopt tot 12 mei. Het conceptbesluit bevat regels voor het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boetes die de toezichthouders AFM en DNB kunnen opleggen als financiële instellingen de regels van de WFT overtreden. Het conceptbesluit sluit waar mogelijk aan bij de al bestaande systematiek voor het opleggen van boetes uit de huidige wetten. Wel zijn in het kader van harmonisatie wat wijzingen doorgevoerd. Zo zijn de bedragen iets verhoogd en afgerond en daarmee aangepast aan de prijsontwikkeling. Draagkracht In het conceptbesluit is opgenomen dat de toezichthouders in bepaalde gevallen rekening moeten houden met de draagkracht van de te beboeten persoon. Nieuw is dat er nu ook rekening gehouden kan worden met de draagkracht van illegale instellingen, die zonder vergunning opereren. Onder de oude wetgeving was dit niet mogelijk.

Reageer op dit artikel