nieuws

Zalm: commissie De Ruiter kijkt ook naar lopende polissen

Archief

De Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen, onder leiding van voormalig Ombudsman Verzekeringen Job de Ruiter, komt nog vóór de Kerst met haar eindrapport. De commissie zal ook aandacht besteden “aan bestaande gevallen”, zo zegt minister Zalm van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij reageert daarin op cijfers van het Verbond van Verzekeraars die uitwijzen dat gemiddeld 40% van de inleg bij beleggingshypotheken opgaat aan verzekeringspremies en kosten. “Het is goed dat nu concrete cijfers op tafel liggen, al zeggen ze niets over afzonderlijke producten”, aldus Zalm. “Aan deze vorm van transparantie lijkt het tot nu toe te hebben ontbroken, ondanks de maatregelen die de afgelopen jaren in dat kader zijn genomen.”
Volgens Zalm is het van belang dat een verzekeringnemer weet wat hij koopt en welk deel van de premie niet wordt belegd. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, heeft daarover enkele algemene cijfers vrijgegeven. Gemiddeld genomen blijkt dat van iedere euro premie voor een beleggingshypotheek ongeveer 20 cent wordt ingehouden als premie voor overlijdensrisicoverzekeringen, 8 cent bestemd is voor provisie voor de tussenpersoon en ongeveer 12 cent dient ter dekking van de kosten van verzekeraars en beleggingsfondsen.
Zalm noemt transparantie in het belang van alle betrokken partijen. “Dat geldt niet alleen voor nieuw afgesloten polissen, maar ook voor bestaande polissen.” Het eindrapport van de commissie De Ruiter is volgens de bewindsman “een goed startpunt om de balans op te maken en te beslissen op welke punten aanvullende stappen nodig zijn”.

Reageer op dit artikel