nieuws

Zalm blijft bij onderzoek naar toezicht op Vie d’Or

Archief

Minister Zalm van financiën laat de Europese Commissie nader onderzoeken of de Rekenkamer het dossier Vie d’Or bij de Verzekeringskamer kan inzien bij haar beoogde onderzoek van het toezicht op deze verzekeraar.

De minister heeft dat geschreven aan de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer nadat hij van de Europese Commissie antwoorden had gekregen op zijn vragen. Uit de antwoorden blijkt dat de Europese richtlijnen de toezichthouder geen mogelijkheden bieden om vertrouwelijke informatie over te leggen aan een instantie die niet uitdrukkelijk in de richtlijnen is genoemd. Dat zou betekenen dat de Rekenkamer geen toegang mag worden verleend tot het toezichtsdossier Vie d’Or.
De minister vindt het zinvol om eventuele mogelijkheden of uitzonderingen op de regel minutieus te onderzoeken. In een tweede brief aan de Europese Commissie heeft hij haar oordeel gevraagd over de mogelijkheid dat, in geval van faillissement van een onder toezicht staande instelling, de toezichthouder bepaalde informatie verstrekt aan de minister van financiën. De minister zou dan de Rekenkamer op basis van vertrouwelijkheid toegang kunnen geven tot die gegevens. Wijzigingen in het gebruik van de toezichtsgegevens mogen de effectieve uitoefening van het toezicht niet belemmeren. De Nederlandse toezichthouders moeten adequaat kunnen blijven functioneren, ook in de samenwerking met andere Europese toezichthouders, aldus de minister.
De minister is over deze materie dan ook in overleg getreden met de toezichthouders Nederlandse Bank, Verzekeringskamer en Stichting Toezicht Effectenverkeer.
Teleurstelling
De Vaste Commissie heeft in een brief eind september aan de minister haar teleurstelling uitgesproken over bepaalde publicaties in de pers over uitlatingen van de Verzekeringskamer. De minister schrijft nu aan de Vaste Commissie: “Het betrokken bestuurslid van de Verzekeringskamer heeft mij laten weten dat hij op een aantal punten onjuist is geciteerd. Hij heeft het materiële belang van de geheimhoudingsplicht voor de effectiviteit van het toezicht nog eens willen onderstrepen. Aan de positie van het parlement heeft hij in genen dele willen tornen”.

Reageer op dit artikel