nieuws

Zaak Vie d’Or naar Hoge Raad

Archief

Het dossier Vie d’Or wordt voorlopig nog niet gesloten: de drie door het gerechtshof Den Haag veroordeelde partijen hebben cassatie aangetekend bij de Hoge Raad.

Eind mei stelde het gerechtshof zowel de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) als accountant Deloitte & Touche en actuaris Hewitt Heijnis & Koelman aansprakelijkheid voor de schade die polishouders hebben geleden door het faillissement (eind 1993) van levensverzekeraar Vie d’Or. De accountants hebben volgens het Hof “ernstig gefaald”, de actuaris had “eerder en duidelijker moeten waarschuwen” en de toezichthoudende PVK had “eerder en krachtiger moeten ingrijpen”.
De hoogte van de schadeclaim is door de Stichting Vie d’Or, bij wie 11.000 polishouders zijn aangesloten, geraamd op e 90 mln. De PVK is hiervoor niet verzekerd, maar kan boven een drempelbedrag (van naar schatting e 10 mln) aansprakelijkheidsclaims afwentelen op het ministerie van Financiën. Deloitte & Touche en Hewitt Heijnis en Koelman hebben wel een aansprakelijkheidsverzekering, die in co-assurantie is ondergebracht bij Bloemers Nassau. Risicodragers zijn in elk geval Nassau en AXA.

Reageer op dit artikel