nieuws

ZA wijst op gevolgen drie keer deels afkopen

Archief

“Zwolsche Algemeene wijst u op het standpunt van de werkgroep verzekeringsproducten van de Belastingdienst, dat een levensverzekering niet zonder fiscale gevolgen meer dan incidenteel gedeeltelijk kan worden afgekocht.”

Die zinsnede heeft de verzekeraar vanaf 1 mei in zijn afkoopbrieven opgenomen. Aanleiding is een nog lopende procedure voor de belastingrechter, waarin de fiscale consequenties centraal staan van het meer dan twee keer gedeeltelijk afkopen van een levensverzekering.
Volgens de Belastingdienst moet van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (oud regime) die na 1 januari 1997 meer dan twee keer gedeeltelijk wordt afgekocht, de gehele opgebouwde waarde in de heffing inkomstenbelasting worden betrokken. Dit kan alleen voorkomen worden door bij een derde (of volgende) gedeeltelijke afkoop vóóraf toestemming te vragen aan de inspecteur.
Daarnaast heeft de Belastingdienst aangekondigd dat van de saldomethode geen gebruik meer mag worden gemaakt, indien een tegen koopsombetaling afgesloten kapitaalverzekering stelselmatig gedeeltelijk wordt afgekocht. Dit zou betekenen dat over het behaalde rendement jaarlijks inkomstenbelasting verschuldigd is.

Reageer op dit artikel