nieuws

ZA Leven verhoogt leeftijdgebonden onderzoeksgrenzen

Archief

Zwolsche Algemeene Leven heeft met onmiddellijke ingang de verzekerde bedragen verhoogd waarboven kandidaat-verzekerden voor acceptatie een gezondheidsonderzoek moeten ondergaan. Voor ouderen gelden afwijkende regelingen.

Kandidaten tot en met 49 jaar: voor bedragen t.m. f 300.000 (was: f 200.000): gezondheidsverklaring; voor f 300.001 t.m. f 750.000 (200.001 – 600.000): onderzoek door arts.
Kandidaten van 50 tot en met 59 jaar: t.m. f 200.000 (125.000): gezondheidsverklaring; f 200.001 t.m. f 750.000 (125.001 – 600.000): onderzoek door arts.
Kandidaten van 60 jaar en ouder: t.m. f 750.000 (600.000): onderzoek door arts.
Alle leeftijdscategorieën: voor f 750.001 en hoger: onderzoek door internist.
De kosten van een onderzoek door arts en internist bij aanvangsrisico’s tot en met f 200.000 komen voor rekening van de kandidaat.

Reageer op dit artikel