nieuws

Yarden uit de rode cijfers

Archief

Uitvaartconcern Yarden, dat in 2002 een verlies leed van # 6,8 mln, maakte vorig jaar – dankzij betere beleggingsresultaten – een nettowinst van # 3,8 mln. Bij de verzekeringsdivisie steeg het resultaat voor belastingen van # -6,8 mln naar # 9,7 mln. De verzekeraar wil meer zaken gaan doen met het intermediair.

Yarden, ontstaan uit de uitvaartverenigingen AVVL en Nuva plus het crematoriumbedrijf CVN, is in grootte de eerste crematoriumeigenaar, de tweede uitvaartverzekeraar en de derde of vierde uitvaartverzorger in ons land. Het concern omvat 45 uitvaartcentra, vier begraafplaatsen, vijftien crematoria en neemt deel in twee andere crematoria. Het aantal verzekerden steeg vorig jaar met circa 13.000 naar 762.100. De aanwas (minus geroyeerden en overledenen) bedroeg 40.000 verzekerden, waarvan er 3.850 waren te danken aan portefeuilleovername. Het verzekerd kapitaal bedroeg # 2,1 (1,9) mld. Yarden had vorig jaar 872.299 (862.341) leden. Behalve verzekerden gaat het hierbij om 10.715 (11.073) deposanten en 99.501 (102.200) leden die niet verzekerd zijn, maar wel gebruik willen maken van de (voornamelijk voorlichtende) diensten van de vereniging Yarden.
Uitbreiding
Het concern verwacht de komende jaren te groeien door overname van met kleine uitvaartverenigingen die niet aan de wettelijke eisen kunnen of willen voldoen. “Er zijn nog genoeg van dergelijke verenigingen”, zei directievoorzitter Peter van Wageningen bij de presentatie van de jaarcijfers. Vorig jaar fuseerde Yarden met Uitvaartvereniging Hoogeveen (3.600 verzekerden). Binnenkort volgen Eendracht Maakt Macht in Sittard (2.000 verzekerden) en Uitvaartvereniging Franeker (3.000 verzekerden). Yarden beschikt over een eigen verkoopdienst van circa 65 man – die sinds vorig jaar een landelijke dekking heeft – maar werkt ook met het reguliere assurantie-intermediair. “Tot nu toe realiseren wij ongeveer 10% van onze aanwas via het intermediair, maar dat willen we gaan uitbouwen”, aldus Van Wageningen.
Verzekeringsbedrijf
Bij de verzekeringsdivisie van Yarden steeg het premie-inkomen tot # 40,8 (31,7) mln, waarvan # 35,8 (27,9) mln aan periodieke premies.
De stijging is, naast de toename van het aantal verzekerden, te danken aan premieverhogingen door harmonisatie van (geïndexeerde) producten van voormalige fusiepartners. De totale opbrengsten kwamen uit op # 100,2 (58,6) mln, waarvan # 28,8 (1,4) mln aan winstdelingskoopsommen en # 30,7 (25,5) mln aan beleggingsopbrengsten.
Het brutoresultaat beliep # 9,7 (-6,8) mln. Exclusief waardevermeerdering door ongerealiseerde koersverschillen bedroeg de brutowinst # -8,6 (11,5) mln.
Uitvaartverzorging
Het zorgbedrijf (uitvaartverzorging) van Yarden verzorgde vorig jaar 9.212 (9.454) uitvaarten. In het totaal werd een uitvaart verzorgd (zelf of door derden) voor 10.861 (10.999) Yarden-leden. Het facilitair bedrijf (crematoria/begraafplaatsen) verzorgde 20.407 (20.107) crematies en 788 (748) begrafenissen.
Het zorgbedrijf had een omzet van # 35,9 (36,4) mln en een resultaat voor belastingen van # 1,5 (0,5) mln. Bij het facilitair bedrijf was dit # 28,5 (26,6) mln, respectievelijk # 3,0 (2,9) mln. “Onze uitvaartzorg staat niet stil”, zei Van Wageningen. “Wij willen de ontwikkelingen op het gebied van ecologische uitvaarten, in de volksmond vriesdrogen, gaan stimuleren.”
Het gehele concern had een inkomen van # 151,2 (109,3) mln, een resultaat voor belastingen van # 6,7 (-9,8) mln en een geconsolideerd nettoresultaat van # 3,8 (-6,8) mln.
Medio dit jaar neemt Yarden, gehuisvest in Almere (holding), Meppel en Diemen, een besluit over één centrale vestiging.

Reageer op dit artikel