nieuws

Yacht-site onder zeil

Archief

Datacombinatie Yachtverzekeringen

www.zeelandnet.nl/datacombinatie
New Media Marketplace, een kenniscentrum op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening, bekijkt en bespreekt in opdracht van Assurantie Magazine Internet-sites uit de verzekeringsbranche. In deze serie zijn Levob, Duine Adviesburo, Monuta en Centraal Beheer reeds besproken. Dit keer is Datacombinatie Yachtverzekeringen aan de beurt.
door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
Datacombinatie Yachtverzekeringen is een gespecialiseerde assurantie- en financieringsbemiddelaar voor pleziervaartuigen, gevestigd te Hellevoetsluis. Op de site worden enige algemene informatie over het bedrijf, premievoorbeelden, misverstanden over taxaties, polisinformatie en advertenties aangeboden of aangekondigd.
De site is overzichtelijk, niet te veel poes-pas, af en toe een foto.
Conclusie
De indruk bestaat dat de gehele site op 19 april op het net is gezet, daarna is er nauwelijks meer naar gekeken. De extraatjes die worden aangekondigd, worden niet nageleefd (advertenties, fotowedstrijd, huisorgaan). Was er geen tijd om ingestuurde bijdragen op het internet te plaatsen?
De site biedt informatie uit folders op het net, een zeer beperkte interactiviteit en een paar e-mail mogelijkheden. De digitale fles champagne die Datacombinatie tegen het grote internet-schip heeft gegooid scheert langs de voorboeg. Ideeën genoeg, nu nog uitvoeren.
New Media Marketplace (NMM) een onderdeel is. Marenna van Reijssen is hoofd publicaties en onderzoek van NMM. Beoordeling Vorm De navigatie is eenvoudig, je mag het van een yacht-verzekeraar verwachten. De globale indeling is Informatie, Interaktief en Extra, en deze indeling wordt op vrijwel iedere pagina aangeboden. Dieper dan één pagina gaat een keuze nergens. Soms wordt eerst een foto aangeboden, daarna tekst, dan weer is het andersom. Het laatste verdient onze voorkeur, uitgaande van het principe dat de bezoeker meestal op zoek zal zijn naar tekstuele informatie, tenzij anders wordt vermeld. De home-pagina, waar een samenvatting van de hele site wordt gegeven, is na een eerste keer niet door middel van hyperlinks te bereiken; men zal het adres opnieuw moeten intikken, of de bookmark moeten gebruiken. De koppen zijn duidelijk en consequent. Inhoud De inhoud is zeer beperkt. Bij het gedeelte 'Informatie' kan men meer te weten komen over premievoorbeelden, vaste taxatie (dikwijls laten taxeren, ter voorkoming van misverstanden !), schademelding en financiering. Bij de premievoorbeelden krijgt men een vaste tabel, waarbij dan zelf nog wat rekenwerk moet worden verricht. De premievoorbeelden bestrijken verzekerde waarden van f 100.000 tot f 250.000, en zijn gerelateerd aan diverse eigen-risicobedragen. Ook is steeds de maximale no-claimkorting van 40% vermeld. Vervolgens wordt de netto premie gegeven. Je mag zelf nog de poliskosten en de assurantiebelasting uitrekenen en erbij optellen. Onder het hoofdje Schademelding (schade hoort zo nu en dan bij een verzekering) wordt vermeld dat je het kantoor 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt bereiken. Echter, op deze pagina geen telefoonnummer. Dat is wel, ergens ver verstopt, op de algemene pagina, te vinden. De pagina waar Vraag en Aanbod zou moeten plaatsvinden stelt teleur. Het is alleen mogelijk om zelf een boot aan te bieden maar het overige aanbod is niet te raadplegen. Technologie Suggestief wordt het gedeelte 'Interactief' aangekondigd. Het enige wat echter interactief is, is dat men een e-mail kan sturen om een offerte voor een verzekering aan te vragen, of om een polis onder te brengen bij de Datacombinatie, dan wel om aan een bestaande polis wijzigingen aan te brengen. On-line premieberekening, bij uitstek een geschikte interactieve mogelijkheid, is niet mogelijk. Prikkel Prikkel zou te vinden moeten zijn in de interactiviteit, maar die blijft beperkt, zoals reeds gesignaleerd. Of in de aangekondigde advertentiemarkt. Maar veel verder dan een aankondiging van dit digitale prikbord is Datacombinatie niet gekomen. Het geldt tevens voor de inhoud van Waypoint, het huisorgaan. De fotowedstrijd belooft dat mooie foto's van boten geplaatst worden in de Gallery. Het zou stimulerend zijn als we deze gallery ook zouden konden bezoeken op de site. Betrokkenheid Wij konden ons niet voorstellen dat er binnen de organisatie regelmatig wordt gesproken over de internet-aanwezigheid, getuige ook de opmerking dat inzendingen van een advertentie tot 1 mei gratis worden afgehandeld.

Reageer op dit artikel