nieuws

‘Xtensive zoekt de confrontatie op’

Archief

In AM 6 stond op pagina 12 een interview met Johan Baars, algemeen directeur van Xtensive (SNS Reaal Invest, de organisatie waar onder meer Koophuis, Spaarhuis en Hypotheek Adviescentrum ondervallen. De uitspraken van Baars ontlokken tussenpersoon Rob van Horssen uit Beuningen de volgende reactie.

In AM 6 mocht ik wederom verrast worden door een meester in wetenschap met betrekking tot in Nederland functionerend intermediair. De geest uit de fles kwam dit keer te voorschijn in de persoon van Johan Baars, algemeen directeur van Xtensive. De wens die tot vervulling is gegaan voor de franchisers van Xtensive is dat zij als écht onafhankelijk worden bestempeld door deze marketingexpert. Zonder enig schroom vertelt Baars dat het “onafhankelijke” intermediair minder onafhankelijk is dan de deelnemers van Xtensive.
Het verhaal begint ergens met de verhuizing uit het gebouw van Hooge Huys. Een fysieke verhuizing naar Hilversum waarborgt volgens Baars de onafhankelijkheid van Koophuis en lees: Xtensive. Wellicht bedoelt hij “onafhankelijk” van de SNS Reaal groep. En ja, onafhankelijkheid blijkt een synoniem te zijn. Er wordt daarnaast al zaken gedaan met zeker vijftien verzekeraars en geldverstrekkers. Wellicht dat Baars kan aangeven in hoeverre het professionele intermediair afwijkt van deze marktpositie.
Provisie-afspraken
Als klap op de vuurpijl wordt vervolgens aangegeven dat er door een sterk inkoopbeleid niet op provisie of bonus hoeft te worden gestuurd, maar puur op het product. Het overige intermediair moet zich namelijk druk maken op het eind van het jaar of een bonus ergens nog moet worden binnengesleept. Dat hoeft een franchisedeelnemer van Xtensive niet, want daar heeft Baars al voor zorggedragen. Dus eigenlijk moeten wij lezen dat de hoge provisies al zijn gewaarborgd. Waarom wordt er niets verteld over de inhoudelijke kant van het ingekochte product? Wellicht wijkt deze niet af van de producten die door het overige intermediair worden aangeboden. Ik mag hopen dat de “provisie-afspraken” die zijn gemaakt op alle fronten en met alle geldverstrekkers gelijkwaardig zijn, anders zou de onafhankelijkheid van de franchisers wellicht op de tocht kunnen komen te staan.
Om nog maar niet te praten over de eigen identiteit van de franchisenemers, die als we het verhaal van Baars mogen geloven, stuk voor stuk meer onafhankelijk zijn dan het overige intermediair. Ze hebben tenslotte de beschikking over wel vijftien verzekeraars. Of mogen ze ook nog met andere verzekeraars zaken doen ? En waarom is dat dan nog nodig? Deze vijftien verzekeraars zouden toch alle onafhankelijkheid in de markt moeten kunnen bieden. Tenslotte is dat de formule. Maar nee, hij geeft zelfs toe dat ze ook met andere verzekeraars en banken zaken mogen doen. Heeft dat met provisie-afspraken te maken die beter zijn dan de door Xtensive gemaakte afspraken of heeft het meer iets te maken met de echte onafhankelijkheid van deze tussenpersoon en dus automatisch ook het overige intermediair? Conclusie, of het inkoopbeleid is dramatisch slecht of Baars is weer zo’n “geest uit de fles” die eigen kwaliteit niet kan verkopen of uitleggen en derhalve maar overgaat tot de aanval. Mijn complimenten. Ik beschouw uw visie als een echte aanwinst voor de bank en verzekeringswereld. Nou is dat op zich niets nieuws, omdat de gemiddelde verzekeringsman (en bankman) toch als kortzichtig wordt bestempeld. En eerlijk gezegd begin zelfs ik te begrijpen waar deze gedachte vandaan komt.
Maandelijkse fee
Overigens is het verhaal van Baars zeker logisch. Franchisers betalen een behoorlijke bijdrage om aan de formule te mogen meedoen, maar hoeven daarna zeker niet hun best doen om met hoge provisies deze kosten terug te verdienen. “Door een hogere beloning bij verkoop kunnen de maandelijkse fee en extra kosten eenvoudig worden weggestreept.” Laat ik u nu verklappen, meneer Baars, dat onafhankelijkheid meer is dan provisie-afspraken maken op locaal niveau of een groter inkoopbeleid. Een echt onafhankelijk adviseur houdt zich in eerste instantie bezig met het adviseren en jammer genoeg ben ik dat in uw hele verhaal niet tegen gekomen.
Maar zoals reeds eerder aangegeven, is “onafhankelijkheid” een synoniem dat goed kan worden toegepast in de verzekeringswereld. Ok, ik geef toe, Xtensive werkt niet als captive en is in die zin dus onafhankelijk. Als dat de bedoeling is geweest van Baars’ lezing, dan ben ik hem mijn oprechte excuses verschuldigd. Mocht hij echter andere bedoelingen hebben gehad, dan zou ik hem willen adviseren gebruik te maken van de werkelijke kracht van inkoopbundeling. Zoals het ontwikkelen van nieuwe producten in overlegverband met franchisers. Ook zonder de confrontatie te zoeken is Xtensive volgens mij wel in staat om goede kwaliteit te kunnen tonen. Wilt u de volgende keer het provocerend gedrag achterwege laten? Rob van Horssen, V.I.B. Rob van Horssen BV Beuningen_

Reageer op dit artikel