nieuws

WTG-team ECD kan inzage eisen in medische declaraties

Archief

Het ziet er naar uit dat het WTG-team van de ECD binnenkort van zorgverzekeraars en medische hulpverleners kan eisen dat zij inzage geven in bepaalde gegevens. Het team loopt nu nog wel eens op tegen onwilligheid en tegen hulpverleners die zich beroepen op het medisch beroepsgeheim.

Bij de Raad van State ligt het voorstel voor wijziging van ‘het besluit gegevensverstrekking’ van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG), waarmee de ministerraad vorige week akkoord is gegaan. Volgens deze wetswijziging krijgt het WTG-team van de ECD (Economische Controledienst) de bevoegdheid bepaalde gegevens op te vragen bij de zorgaanbieders (die onder de WTG vallen) en bij ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen. Wie de gevraagde gegevens weigert, is strafbaar op grond van de Wet op de Economische delicten.
“Het is een goede zaak als medische hulpverleners en verzekeraars verplicht worden om ons gegevens te verstrekken”, zegt Hans Keuren van het WTG-team. Hulpverleners die er weinig voor voelen dat het WTG-team hun declaraties tegen het licht gaat houden, werken uiteraard niet mee. “Vooral bij artsen is het moeilijk om het declaratiegedrag te toetsen”, zegt Keuren. “Ze beroepen zich op hun beroepsgeheim. En omdat ze geen BTW betalen, hebben ze ook geen factuuradministratie die wij hadden kunnen opvragen.”
Declaraties
Het WTG-team werd begin vorig jaar officieel geformeerd. Voordien was er een onofficieel team dat werd gevormd uit medewerkers van andere teams. Het WTG-team bekijkt onder meer of de medische hulpverleners de juiste bedragen declareren – het COTG stelt voor alle medische handelingen bedragen vast – en of het aantal handelingen klopt. “Het is voorgekomen”, zegt Keuren, “dat een fysiotherapeut in een half uur drie behandelingsvormen hanteerde, maar die opvoerde als drie aparte behandelingen.” Als het team foutieve declaraties ontdekt, kan het ook zorgverzekeraars om informatie vragen.
De controle op declaraties vormt de hoofdmoot van het werk van het WTG-team. “We doen ook andere dingen”, zegt Keuren. “Vorig jaar hebben we op verzoek van het ministerie een onderzoek gehouden naar het juist gebruik van AWBZ-gelden. Toen moesten wij bij particuliere verzekeraars en bij ziekenfondsen in de administratie kijken.”
Aangiften
Het speurwerk van het WTG-team leidt zo’n vijftig keer per jaar tot aangifte bij justitie. “Enkele malen per jaar kaart een verzekeraar bij ons een kwestie aan. In dat geval houden we hem op de hoogte van de gang van zaken. Nee, in andere gevallen delen we de verzekeraars niet mee waar we mee bezig zijn”, zegt Keuren. “Het komt ook voor, dat we bij particuliere verzekeraars zien dat zij bepaalde declaraties ten onrechte hebben geaccepteerd of bij ziekenfondsen dat zij bepaalde verstrekkingen ten onrechte hebben verleend. Verzekeraars krijgen zoveel rekeningen, daar kunnen ze niet altijd alert op zijn.”
De aangiften leiden volgens Keuren in de regel tot een rechtszaak. “En dat leidt meestal tot teruggave van het onrechtmatig genoten voordeel.”

Reageer op dit artikel