nieuws

Woonlastenverzekering van Woonfonds nu ‘WIA-proof’

Archief

Achmea-dochter Woonfonds Hypotheken heeft in het kader van de WIA het Time Out Plan vervangen door de Woonlastenverzekering. De polis keert in alle gevallen het volledige verzekerde bedrag uit.

Uitkering vindt plaats wanneer iemand in de WIA terechtkomt. Daarbij maakt het voor de uitkering niet uit of de verzekerde 35% of meer arbeidsongeschikt is. De uitkering bedraagt altijd het door de verzekerde gekozen maandbedrag (variërend van _ 225 tot _ 2.000).
De polis keert bij arbeidsongeschiktheid maximaal tien jaar uit. Bij werkloosheid wordt twaalf maanden het verzekerd bedrag uitgekeerd. Premiebetaling vindt naar keuze plaats middels koopsom of in maandelijkse termijnen. De verzekering kan ook los van een Woonfonds-hypotheek worden gesloten. Het risico is ondergebracht bij Aon Warranty Group.

Reageer op dit artikel