nieuws

Woonfonds spreidt risico’s met Palet Rente

Archief

Woonfonds Hypotheken (Achmea) heeft de Palet Rente geïntroduceerd. Bij dit product worden meerdere renteperiodes gecombineerd in één leningdeel. Er kan worden gekozen voor een rentecontract van vijf of tien jaar, waarbij de lening wordt opgedeeld in respectievelijk vijf en tien delen met elk een eigen rentevaste periode van minimaal 1 en maximaal 5 of 10 jaar. Het te betalen rentepercentage is het gemiddelde van de verschillende renteperiodes, waarmee het renterisico wordt gespreid. Ter ondersteuning van het intermediair is het Renteprofiel ontwikkeld, waarbij door middel van een aantal vragen kan worden bepaald welk risico de klant wil nemen.

Vergelijkbare renteproducten zijn er al van Postbank (Rentemix) en Bouwfonds (Rentemandjes). “Het voordeel van de Palet Rente is echter dat verschillende rentelooptijden worden gecombineerd in één leningdeel, zodat het overzichtelijk blijft voor de klant”, stelt Woonfonds.

Reageer op dit artikel