nieuws

Woning-pakketverzekering van Huis & Hypotheek

Archief

Huis & Hypotheek heeft, onder de fantasienaam Carda, een (tweede) pakketverzekering geïntroduceerd. Deze Carda Huisverzekering omvat drie standaardmodules: opstal, inboedel en avp. Hierbij fungeert London als risicodrager.

Vorig jaar kwam Huis & Hypotheek op de markt met de Qarant Pakketpolis, die voorziet in dekkingen tegen inkomenstekorten en waardedaling van de eigen woning. Dat de nu geïntroduceerde Huisverzekering niet onder de naam Qarant, maar onder het label Carda door het leven gaat, heeft als reden dat de Huisverzekering tevens kan worden aangeboden door aan Huis & Hypotheek gelieerde assurantiekantoren.
Behalve de genoemde dekkingen opstal, inboedel en avp, omvat Carda als facultatief element een kooprechtsbijstandverzekering, die kan worden gesloten ten tijde van de aankoop van een woning. Deze verzekering, waarvan Arag risicodrager is, kost f 90.
In geval van een bestaande woning is de klant voor een jaar verzekerd van rechtshulp bij geschillen met de verkopende partij. Bij een nieuwbouwwoning is de verzekeringsduur twee jaar.
Inboedelformule
Bij de inboedelverzekering kent Carda een simpele formule. De klant hoeft de waarde van de inboedel niet op te geven. “Uw gehele inboedel is hoe dan ook voor de volle waarde verzekerd, inclusief computers en beeld- en geluidsapparatuur. Alleen als u voor meer dan f 5.000 aan sieraden, of meer dan f 20.000 aan andere waardevolle zaken bezit, moet u die aanvullend verzekeren”, zo staat in de wervingsfolder.
Voor de opstalmodule geldt de herbouwwaarde als verzekerd bedrag. Er wordt een garantie tegen onderverzekering afgegeven als er een officieel taxatierapport of bouwkundig rapport kan worden getoond waarop de herbouwwaarde staat vermeld. De avp heeft standaard een dekking van f 2,5 mln.
Bij het sluiten van de Carda Huisverzekering wordt de consument een looptijd van vijf jaar voorgehouden, met vervolgens stilzwijgende verlenging voor twaalf maanden. Als de premie voor de eerste zestig maanden vooruit wordt voldaan, geldt 15% korting. Premievoorbeeld: bij een huis met een herbouwwaarde van f 300.000 varieert de totaalpremie van zo’n pakket, afhankelijk van de regio, van f 467 tot f 744.
Indien dekkingen nog tijdelijk elders lopen, geldt voor zowel opstal als voor inboedel een korting van 40% op de pakketpremie, indien de avp nog elders loopt, bedraagt de korting f 75.

Reageer op dit artikel