nieuws

Wolters Kluwer biedt medewerkers financiële planning ‘van de zaak’

Archief

De 3.000 werknemers van uitgeversconcern Wolters Kluwer in Nederland kunnen voor een appel en een ei een advies voor hun persoonlijke financiële planning krijgen.

Formeel zijn het ‘de deelnemers van het Wolters Kluwer Pensioenfonds in actieve dienst’ die hun persoonlijke financiële situatie tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen laten doorlichten.
Voor de uitvoering van deze faciliteit heeft Wolters Kluwer een afspraak gemaakt met de Financiële Raadgevers Associatie (FRA). “Dit is een objectieve adviseur met een landelijke spreiding”, houdt het concern zijn werknemers voor.
Objectief advies
FRA zal zich, op verzoek van Wolters Kluwer, beperken tot het geven van objectief advies. “Er worden geen producten aangeboden die eventuele hiaten zouden moeten dekken.”
Medewerkers kunnen bij de afdeling Personeelszaken een informatieset opvragen en daarna hun eventuele concrete belangstelling kenbaar maken. Vervolgens worden zij door FRA voor een afspraak benaderd, waarbij gegevens worden gevraagd die nodig zijn voor het uitbrengen van een advies.
Het op grond van deze ‘briefing’ gemaakte advies wordt mondeling door een adviseur toegelicht. De kosten bedragen / 75 in plaats van de gebruikelijke f 275. Wie een uitgebreider advies wil op specifieke punten, zal daarvoor een meerprijs moeten betalen. Voor dit adviestraject is een gedragscode ontwikkeld en er is tevens een geschillencommissie in het leven geroepen, waar medewerkers met klachten terecht kunnen. “Wolters Kluwer Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de uitkomst van het advies en eventueel daarop gebaseerde keuzes.”

Reageer op dit artikel