nieuws

Woekerwals

Archief

De neiging tot een terugblik is in december amper te onderdrukken. Zo’n tien jaar geleden deed dit tijdschrift dat eens met de directievoorzitter van Nationale-Nederlanden, toen nog marktleider. In zijn woning in Oud-Beijerland liet Durk Brands, zittend voor de open haard, genoegzaam de rode wijn door zijn glas walsen. Och ja, het was een turbulent jaar geweest, met perikelen rond de Wabb en de Code Rendement & Risico.

Die code speelt ook een rol in 2006, dat gerust getypeerd kan worden als het jaar van de ‘woekerpolisaffaire’. Komende week gaat de commissie De Ruiter transparantie brengen in de wereld van beleggingsverzekeringen. Het CVS, het statistiekbureau van het Verbond van Verzekeraars, heeft alvast een poging gedaan voor beleggingshypotheken. Gemiddeld gaat van iedere euro premie 20 cent naar overlijdensrisicodekking, acht cent naar de tussenpersoon en twaalf cent gaat op aan kosten van verzekeraars en beleggingsfondsen, zegt het CVS. Aanbeveling één van de commissie De Ruiter lijkt vast te staan: schaf het huidige woud aan inhoudingen en kostenposten af en beperk je tot de heldere premieverdeling à la CVS.
Gewapend met andere cijfers van het CVS stelt Verbond-voorzitter Niek Hoek dat het rendement op beleggingsverzekeringen branchebreed “al jaren onder de 1% ligt”. Cijfers van erkende unit-linkedaanbieders als Allianz, Falcon en Legal & General doen toch anders vermoeden. Maar zij zijn vast de uitzondering op de regel. Voorts is wellicht het onderdeel overlijdensrisico in dit rekensommetje van het CVS niet meegenomen. Dat zou jammer zijn, want daar zit zeker marge in. De premies voor de in beleggingsverzekeringen verwerkte overlijdensrisicodekkingen liggen namelijk (tientallen) procenten hoger dan die voor de losse overlijdensrisicopolissen.
Met het noemen van het karige rendementspercentage wilde Hoek vooral zeggen dat verzekeraars niet moeten worden gezien als zakkenvullers. Wellicht mag hij met zo’n term nog blij zijn. Vijf jaar geleden werd Hoeks voorganger Paul van de Geijn door het tijdschrift Elsevier bijvoorbeeld neergezet als ‘aanvoerder van een roversbende’. Leek dat toen nog ongehoorde terminologie, nu nadert die omschrijving de onder het publiek levende gevoelens.
Van de Geijn wierp destijds alle blaam verre van zich. “In alle feitelijkheid moet je constateren dat er geen branche is die zo veel doet aan het verbeteren van de helderheid van zijn producten”, zei hij. De rechterlijke macht is het steeds minder vaak met hem eens. Dat heeft zijn oude werkgever Aegon weer eens gemerkt bij een uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden over aandelenlease. De productaanbieder mag zich niet verschuilen achter een tussenpersoon. Algemene kreten als ‘rendementen in het verleden geven geen garantie’ zijn ontoereikend. En van productvoorwaarden die vooral bedoeld zijn de aansprakelijkheid van de aanbieder te beperken, trekt de rechter zich weinig aan. Het worden derhalve nog turbulente jaren in de beklaagdenbank. Genoegzaam walsen met de wijn zit er deze Kerst niet in.
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel