nieuws

WNB wil onderzoek naar handelwijze

Archief

WNB Nederland wil een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen naar de handelwijze van het intermediairbedrijf. Generali, in verlegenheid gebracht door vermeende multi-leveltechnieken van WNB, wil dat onderzoek afwachten.

WNB Nederland, een opvolger van het beruchte Wirth & Partners, verkoopt exclusief spaarverzekeringen (ToekomstPlan) van Generali. De verzekeraar stelde in 1995 wel een aantal voorwaarden aan de samenwerking. Belangrijkste eis is dat geen multi-leveltechniek wordt toegepast bij de verkoop van spaarplannen.
De inhoud van een arbeidsovereenkomst en gesprekken met WNB-directeur Rudiger Hemp en een aantal ex-werknemers van WNB maken duidelijk dat het intermediairbedrijf wel degelijk volgens een piramide-achtige structuur werkt (zie AM 10, pag.1).
Generali toonde zich verrast door die berichten en zei een zorgvuldig onderzoek te willen instellen naar de handelswijze van WNB. Vooralsnog heeft de verzekeraar alleen een reeks vragen bij WNB gedeponeerd, dat daarop heeft voorgesteld een onafhankelijk bureau uitsluitsel te laten geven. Generali wil eerst dat onderzoek afwachten, alvorens een definitief standpunt in te nemen. Wie wanneer wat gaat onderzoeken, is noch bij Generali noch bij WNB bekend.

Reageer op dit artikel