nieuws

Wirth & Partners richt eigen leven- maatschappij op na breuk met

Archief

Falcon

Het distributienetwerk Wirth & Partners in Heerlen gaat een eigen levensverzekeringmaatschappij oprichten. De naam wordt Starlight Leven, aldus manager J. Pozun.
Pozun weet niet wie de eigenaren-aandeelhouders van de op te richten naamloze vennootschap zullen worden. Hij kan niet het gerucht bevestigen dat een meerderheidsbelang in handen zal komen van de Frankfurter Trust.
Starlight Leven zal volgens Pozun midden volgend jaar van start gaan. Desgevraagd zegt de Verzekeringskamer dat ze geen aanvraag ontvangen heeft voor een vergunning voor Starlight Leven en haar die naam niet bekend is.
Achtergrond van de oprichting is het feit dat Falcon (Amev) de samenwerking met het distributienetwerk Wirth & Partners heeft opgezegd. De samenwerking eindigt op 1 januari 1995, met een uitloop voor lopende aanvragen tot 1 februari. Deze breuk is bevorderd door de kritiek van NBvA en NVA bij Amev op deze samenwerking die niet te rijmen zou zijn met het imago van Amev als tussenpersoonvriendelijke intermediairmaatschappij.
De medewerkers van Wirth concentreren zich, na een korte opleiding, op de verkoop van één soort produkt en werven nieuwe verkopers onder hun kennissen en klanten die aan hen ondergeschikt worden en hen provisie opleveren.
De distributiewijze van Wirth is nogal negatief in de publiciteit gekomen. Die publiciteit lijkt Pozun niet de moeite waard. “Want”, zegt hij, “het distributienetwerk is in Nederland niet meer te stoppen”.
De beëindiging van de samenwerking door Falcon is volgens hem niet de enige reden voor de oprichting van een verzekeringmaatschappij. “Ook de wens van Wirth om meer onafhankelijk te zijn en meer flexibiliteit te hebben, speelt een rol”.
Regiomanagers Falcon
Twee regiomanagers van Falcon, P. Slijpen en H. Heijligers, vertrekken eind december bij die maatschappij. Ze zouden de algemeen directeur resp. de commercieel directeur van de nieuwe maatschappij worden. Pozun kan niet bevestigen dat de twee personen naar Starlight Leven overstappen.
De beoogde nieuwe maatschappij zal volgens hem levenprodukten uitbrengen in de categorie beleggingsverzekeringen.
Wirth onderhandelt
Om de periode tussen 1 januari a.s. en midden van het jaar 1995 te overbruggen, onderhandelt Wirth met enige verzekeraars over samenwerking. Pozun kan geen namen van maatschappijen noemen. Het gerucht dat Aegon in onderhandeling is met Wirth, wordt niet bevestigd. Directeur R. van der Smeede zegt dat hem daar niets over bekend is.
Wirth & Partners in Nederland is opgericht door de Duitser A. Wirth. Het heeft in twee jaar een netwerk opgebouwd van circa 1.000 verkopers. Er is volgens Pozun geen sprake van dat het aantal aan het afnemen is. Weliswaar zijn er een aantal verkopers weggelopen, ongeveer 60, maar dat waren medewerkers in de onderste posities.
Dit jaar realiseert Wirth in Nederland volgens hem een premie-inkomen van circa f 15 mln en in 1995 naar schatting f 25 mln.
De verkopers bemiddelen tegen minimumloon danwel provisie als dit laatste hoger is.
Midden deze maand bracht Wirth met een aantal topverkopers een vakantie door van 10 dagen in het Zwitserse wintersportgebied Arosa.
Ontevredenheid
Er blijkt bij veel verkopers van Wirth ontevredenheid te bestaan over het tempo van de betaling van salaris en provisie en over andere facetten van het personeelsbeleid. Er wordt gedreigd met processen. Wirth zou afspraken met medewerkers niet nakomen of verdraaien en kritiek niet beantwoorden. Als belemmeringen voelen de morrende verkopers hun zwijgplicht op straffe van boete en ontslag, en het gevaar dat zij bij ontslag hun inkomenstegoed bij Wirth verliezen. Volgens Pozun gebeurt de provisiebetaling overeenkomstig het contract. Een bedrijf met 1000 medewerkers moet daar de hand aan houden, anders ontstaan er problemen, zegt hij. “Moret Ernst & Young zorgt voor een juiste afwikkeling”.
Morrende verkopers zijn er volgens Pozun altijd. “Als hun omzet te laag is, gaan ze de schuld elders zoeken”. De zwijgplicht is onderdeel van het vrijwillig getekend contract, zegt hij. “Deze komt erop neer dat medewerkers geen bedrijfsinformatie aan derden mogen mededelen”.
Of afspraken niet nagekomen worden moet individueel bekeken worden. “Wirth houdt zich aan zijn afspraken. Daar staat hij om bekend”.
Wirth houdt een deel van de inkomsten van de verkopers in, bij wijze van restornoreserve, en deze wordt hen uitgekeerd bij ontslag. Maar eerst brengt Wirth al zijn claims op de betrokken medewerker in mindering op het bedrag. Een verkoper die ontslag neemt of krijgt binnen 12 maanden na een opleiding of een vakantiereis bij wijze van omzetbonus, moet alsnog een prijs hiervoor betalen. Wie het bedrijf verlaat en probeert andere verkopers van het bedrijf mee te nemen, loopt het risico van een boete van minstens f 5.000.

Reageer op dit artikel