nieuws

Wirth laakt beweringen van Platte

Archief

Wirth & Partners stuurde aan AM ter publicatie de volgende open brief aan V. Platte (Assurantiekantoor Victor Beyers) in Maastricht.

Geachte heer Platte,
Bij dezen willen we graag ons standpunt duidelijk maken met betrekking tot uw artikel in het AM van 26-08-1994.
1. U schrijft in uw bijdrage dat de medewerkers van Wirth & Partners een ‘free-lance status’ hebben. Deze bewering komt niet overeen met de feiten en is onjuist.
2. U schrijft dat de medewerkers van Wirth & Partners geen medewerkersovereenkomst krijgen. Deze bewering komt niet overeen met de feiten en is onjuist.
3. De door u gemaakte vergelijking tussen de produkten van Falcon Leven en Amev Leven komt niet overeen met de feiten en is onjuist.
4. U beweert dat de medewerkers van Wirth & Partners geen opleiding krijgen. Deze bewering komt niet overeen met de feiten en is onjuist.
Als u, geachte heer Platte, een serieus onderzoek had ingesteld, dan zou het u bespaard zijn gebleven om er nu in het openbaar als aperte leugenaar bij te staan. Ook schijnt het u te ontbreken aan goede manieren en een goede opvoeding. Anders zou u toch zeker eerst persoonlijk contact hebben opgenomen met diegene, die u veroordeelt.
Graag zouden we in een persoonlijk gesprek bereid zijn geweest uw zorgen aan te horen en ons standpunt duidelijk te maken met betrekking tot de geuite beschuldigingen.
Natuurlijk zouden wij u een medewerkersovereenkomst ter beschikking hebben gesteld en u zou hebben kunnen constateren dat onze medewerkers geen free-lance medewerkers zijn, maar allemaal een loondienstverband hebben.
Verder zouden wij u de mogelijkheid hebben geboden om bij de 800 medewerkers die op dit ogenblik bij ons in dienst zijn, na te vragen of ze in het bezit zijn van een medewerkersovereenkomst. Ook zouden we u uitleg hebben gegeven over het produkt van Falcon Leven en u zou hebben kunnen constateren dat de prognose (f 148.877) is gebaseerd op een gelijkblijvende bijdrage van f 100 per maand, bij een looptijd van 30 jaar. Natuurlijk zouden wij u ook de gelegenheid hebben geboden aan het omvangrijke opleidingenschema deel te nemen. U zou dan hebben geconstateerd dat de scholing en opleiding van onze medewerkers gericht is op één produkt, zodat ze juist dit produkt perfect beheersen. We zijn er zeker van dat ook u beslist nog iets zou hebben kunnen leren.
Voor alle duidelijkheid moet nog gezegd worden dat we niet de pretentie hebben onze medewerkers op het hele gebied van verzekeringen te laten werken. Onze medewerkers specialiseren zich, zoals reeds gezegd, uitsluitend in één produkt. Hiervoor krijgen ze een uitstekende opleiding met een aansluitend examen. Pas na dit examen mogen ze als spaaradviseur uitsluitend dat éne produkt verkopen.
Tot slot permitteren wij ons de volgende opmerking:
Uw artikel, geachte heer Platte, wekt de indruk dat u zich zorgen maakt om de existentie van uw bedrijf en dat u nu een concurrentiestrijd gebaseerd op leugens, onwaarheden en laster wilt voeren. Wij schatten u in als iemand die dat eigenlijk niet nodig heeft.
Voor de toekomst appelleren we aan uw eerlijkheid en wensen u iets meer fijngevoeligheid toe.
A. Wirth
direkteur Wirth & Partners
International Nederland BV

Reageer op dit artikel