nieuws

Wirth gebruikt ten onrechte aanvraagformulieren Falcon

Archief

Falcon krijgt volgens adjunct-directeur F. Rijnaard telefoontjes van medewerkers en van klanten van het intermediairnetwerk Wirth & Partners dat zij aanvraagformulieren van Falcon gebruikt en invult.

Bij Falcon zelf komen volgens Rijnaard geen aanvraagformulieren binnen.
Via haar advocaat heeft Falcon van Wirth gevorderd dat deze zich houdt aan de beëindiging begin dit jaar van de samenwerkingsovereenkomst. De maatschappij eist dat Wirth geen formulieren meer gebruikt van Falcon en al het resterend materiaal van Falcon retourneert. Verder is Wirth verzocht haar portefeuille van Falcon-verzekeringen goed te onderhouden, aldus Rijnaard.
Bij wijze van voorbeeld
Volgens verkoopleider J. Pozun worden bij Wirth aanvraagformulieren van Falcon gebruikt bij de opleiding bij wijze van voorbeeld, maar niet bij het sluiten van posten. De bewering dat Wirth nu verzekeringen contracteert op formulieren van Falcon en de formulieren vasthoudt om de posten tezijnertijd onder te brengen bij Starlight Leven in oprichting, is volgens hem niet juist.
Wèl bereidt Wirth zich voor op de verkoop van produkten van Starlight Leven: unit linked spaarverzekeringen op basis van universal life. “Ze lijken veel op de produkten van Falcon”.
Op het ogenblik sluit Wirth alleen bouwspaarcontracten, voor de Duitse Badenia Bausparkasse, maar het gaat niet om grote aantallen.
Medewerkers van Wirth & Partners kunnen aandeelhouder worden van Starlight Leven, bevestigt Pozun.
De Economische Controledienst heeft geen problemen met de arbeidscontracten van in Nederland actieve netwerkmarketingorganisaties, deelt de instelling desgevraagd mee, op grond van een recent onderzoek door de juridische afdeling van de ECD.
“De contracten voldoen aan de wettelijke bepalingen. De stelling dat men dit soort arbeidscontracten zou gebruiken om onder de Wabb-bepalingen voor zelfstandige bemiddelaars uit te komen, onderschrijven wij niet”, aldus de ECD.
De toepassing in de praktijk blijkt echter vaak af te wijken van het officiële contract op papier. Soms wordt hetzij provisie uitbetaald of helemaal niets uitbetaald, ook al zou er een minimumlooncontract zijn, blijkt uit uitlatingen van ex-medewerkers. De SER zegt dan ook de nodige bedenkingen te hebben bij dit soort arbeidscontracten. “Ons is gebleken uit gesprekken met ex-werknemers van deze organisaties, dat zij aanspraak kunnen maken op een gegarandeerd minimumloon. Zodra zij dit ook werkelijk doen, krijgen ze niet alleen het minimumloon, maar tegelijkertijd de zak.”, aldus mr H.J. de Meij, hoofd afdeling vestigingswetten bij de SER.
Verzekeringskamer
De Verzekeringskamer heeft de aanvraag ontvangen om een vergunning voor Starlight Leven. De vergunning is nog niet verleend en de Verzekeringskamer kan niet zeggen wanneer dat zal gebeuren. “Wij zijn ermee bezig”, aldus bestuurslid drs A. Kool.
Als de informatie en voorlichting aan consumenten bij netwerkmarketing te wensen overlaat, maakt de Verzekeringskamer daar geen werk van, aldus Kool. “Netwerkmarketing is een distributiesysteem en de distributie valt buiten het terrein van de Verzekeringskamer”.
“We bemoeien ons wel eens met voorlichting aan consumenten. We pleiten bijvoorbeeld voor een gedragscode bij verzekeraars voor rendementsprognoses. Maar onze eerste zorg is de solvabiliteit. Inzake informatie en voorlichting aan consumenten in het algemeen kijken we toe”.
J. Pozun: “We gebruiken de aanvraagformulieren alleen bij de opleiding”.

Reageer op dit artikel