nieuws

Winterthur wijzigt premies en voorwaarden pakketpolis

Archief

Winterthur heeft zijn Privé Pakket vernieuwd, waaronder vooral de rubriek brandverzekering. Nieuw is de hogere pakketkorting die meetelt voor alle rubrieken (woonhuis, inboedel, avp, ongevallen, rechtsbijstand en doorlopende reis) en varieert van 5% (drie rubrieken) tot 10% (vijf of meer rubrieken). De afsluitprovisie op ongevallenpolissen is verhoogd van 10% tot 25%.

Bij de brandverzekering is de dekking uitgebreid tot “alle van buiten komende onheilen” en is de regio-indeling verfijnd van drie naar twaalf gebieden. De premies variëren van € 0,85 (was € 0,90) per € 1.000 verzekerde som tot € 1,40 (grote steden) voor de opstaldekking en van € 1,75 (was € 1,90) tot € 4,05 (grote steden) voor de inboedelpolis. In drie nieuwe regio’s (3, 5 en 8) geldt een premieverlaging met een kwartje tot € 2,25.  Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zijn de verzekerde sommen verdubbeld tot € 1 mln en € 2 mln onder verhoging van de premies tot € 50 (was € 48,50), respectievelijk € 60.
De dekking van de rechtsbijstandverzekering is uitgebreid met bemiddeling bij echtscheiding en eenmalig recht op juridisch advies. De gezinspremie voor volledige dekking is verhoogd tot € 195 (was € 170); de premie voor alleenstaanden is opgetrokken tot € 175 (was € 155).  Bij de reisverzekering is de premie van de zelfstandig gesloten doorlopende reispolis verlaagd tot € 112,50 (was € 132,50) en die van de dezelfde rubriek binnen de pakketpolis verhoogd van € 102,50 tot € 112,50.

Reageer op dit artikel