nieuws

Winterthur stort zich ook op bedrijfssparen

Archief

Om het midden- en kleinbedrijf te interesseren voor verzekerd (bedrijfs)sparen heeft Winterthur twee combinatieproducten ontwikkeld: het Spaarloonplan en het Premiespaarplan.

Uit onderzoek onder ruim honderd ondernemingen is naar voren gekomen dat zeker 54% van de ondernemers in het MKB geen enkele spaarregeling heeft, zegt Winterthur. Een kwart heeft de spaarregeling niet benut voor een aanvullende pensioenvoorziening voor de werknemers.
Met de spaarplannen wordt het intermediair de mogelijkheid geboden deze bedrijven alsnog over de streep te trekken, aldus Winterthur. De maatschappij werkt daarbij samen met de Direktbank (Generale Bank).
Uitkering
De spaarplannen keren bij overlijden van de werknemer vóór de einddatum minimaal de betaalde premies (plus winstdeling) uit. Op de einddatum omvat de uitkering het gegarandeerde spaarkapitaal verhoogd met de winstdeling. Deze einddatum kan naar keuze van de werknemer worden vervroegd of uitgesteld.
Het intermediair kan kiezen uit een afsluitprovisie met lagere doorlopende provisie, of uit alleen doorlopende provisie.
Met het Spaarloonplan en Premiespaarplan stort Winterthur zich ook op het bedrijfssparen.

Reageer op dit artikel