nieuws

Winterthur stapt voor reisproduct over op alarmcentrale van Elvia

Archief

Winterthur heeft de reisverzekering uitgebreid met een medische dekking. Voor dit product wordt gebruik gemaakt van de alarmdienst van Elvia.

De doorlopende reisverzekering die Winterthur in het afgelopen voorjaar introduceerde heeft voor nieuwe verzekeringen niet langer een onbeperkte dekking voor annuleringskosten. De kosten zijn nu beperkt tot f 15.000 per jaar. De verzekering is uitgebreid met een optionele dekking voor medische kosten. Winterthur werkt voor het uitvoeren van deze dekking (de verzekeraar voert geen kortlopend product) samen met Elvia. De polisvoorwaarden zijn identiek.
Als gevolg van de samenwerking met Elvia maakt Winterthur voor de reisverzekering niet langer gebruik van de alarmcentrale SAS, maar van Elvia Assistance. Voor de motorrijtuigensector blijft Winterthur gebruik maken van de alarmcentrale SAS.
De reisverzekering is goedkoper als deze – al dan niet in het kader van de Winterthur Combinatiepolis – wordt gesloten in combinatie met een woonhuis- of inboedelverzekering. Los, respectievelijk in combinatie gelden voor de medische dekking de volgende jaarpremies: één persoon f 50 en f 40, twee personen f 60 en f 50, een gezin f 70 en f 60.

Reageer op dit artikel