nieuws

Winterthur Nederland groeit fors in leven

Archief

Bij Winterthur Nederland steeg het premie-inkomen uit levensverzekeringen met 27% tot f 212,1 mln. Deze groei is mede te danken aan de introductie van de Windex beleggingsproducten in het najaar van 1998 en de vorig jaar ingevoerde tweede generatie beleggingsproducten.

Van de f 212 mln premie-inkomen van het levenbedrijf is f 39,9 mln afkomstig uit koopsommen. Ongeveer 63% van het premie-inkomen komt uit individuele verzekeringen. Het belegd vermogen steeg met 17% tot f 2 mrd. De opbrengsten uit beleggingen namen toe naar f 134 mln. Het nettoresultaat groeide met 32% tot f 28,4 (21,5) mln.
Bij het schadebedrijf daalde het premie-inkomen van f 212,5 naar f 179,5 mln. Oorzaak hiervan is de overheveling van ruim f 44 mln premie van Winterthur Verzekeringen naar Winterthur International. De daling werd gecompenseerd door een premiegroei van bijna 10% in de particuliere verzekeringen. Het belegd vermogen steeg met 13% tot f 468 mln.
Het nettoresultaat bedroeg f 13,4 (19,7) mln. Deze daling wordt naast de overgang van relaties naar Winterthur International, mede bepaald door een extra belastingvoorziening van f 6,7 mln.
Met ingang van vorig jaar worden aansprakelijkheids- en brandrisico’s voor met name grotere en internationale bedrijven getekend door Winterthur International UK. Deze in Londen gevestigde verzekeraar is sinds die datum via een bijkantoor werkzaam in ons land. In de periode 1999 tot en met 2002 vindt een gefaseerde overgang plaats van relaties van Winterthur Verzekeringen naar Winterthur International.
Winterthur Groep
De Winterthur Groep behaalde een nettowinst van f 1,5 mrd. Een stijging van 22% (32%). De nettoresultaten in het levenbedrijf groeide met 32% naar f 800 (606) mln. Het nettoresultaat in het schadebedrijf steeg met 7% naar f 1,3 (1,2) mrd.

Reageer op dit artikel