nieuws

Winterthur garandeert 3% op belegde premies

Archief

Houders van een beleggingsverzekering van Winterthur, een Windex-polis, kunnen voortaan een garantie van 3% kopen op de belegde premies.

Winterthur heeft daartoe de zogenoemde ‘Lifestyle Garantie’ ontwikkeld. Tegen 0,035% aan kosten – per maand, van het belegd vermogen – kan de garantie worden gekocht. Die bedraagt 3% van de “opgerente maatgevende investeringspremies”, zoals Winterthur het omschrijft.
Winterthur bedoelt daarmee de gelden die daadwerkelijk in fondsen worden belegd. Van de brutopremie investeert Winterthur gewoonlijk 98%; met dien verstande dat dit percentage in de eerste vijf jaar aanzienlijk lager ligt. Vervolgens wordt weer 95% van die investeringspremie daadwerkelijk in de drie fondsen (aandelen, obligaties en mix) belegd.
De resterende 5% heeft Winterthur nodig om de garantie gestand te kunnen doen. Die 5% van de investeringspremies wordt vanaf de ingangsdatum op een garantierekening gezet. Het rendement daarvan is gebaseerd op de maatschappijwinstdeling van Winterthur (nu 7,5%).
Tweede onderdeel van de Lifestyle Garantie is dat in de laatste acht jaar van de verzekeringslooptijd de risicolopende beleggingen gestaag worden afgebouwd. Fondsdelen worden in die jaren overgeheveld naar de garantierekening.
Winterthur stelt wel een voorwaarde aan het gebruik van de Lifestyle Garantie: de minimale looptijd moet vijftien jaar zijn.
Pensioen
Om polishouders los van de Lifestyle Garantie de mogelijkheid te bieden hun gelden veilig te stellen heeft Winterthur een vierde fonds aan de beleggingsmogelijkheden toegevoegd. Het betreft een stallingsrekening, met als rendement het éénmaands Euribor-tarief.
Daarnaast is een derde productvariant ontwikkeld: Windex Pensioen. Dit individuele pensioenproduct kent extra dekkingen als nabestaandenpensioen (rente of kapitaal) en arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling. Later dit jaar wil Winterthur nog een semi-collectieve variant van het Windex Pensioen op de markt brengen.
Van de eerste twee Windex-producten (Windex Optimaal en Windex Actief) zijn er inmiddels vijfduizend verkocht. December 1998 stond de teller op duizend; het universal-lifeproduct werd in juli van dat jaar geïntroduceerd.

Reageer op dit artikel