nieuws

Winterthur ambieert rol in groepspensioenen

Archief

Winterthur heeft een nieuw pensioenproduct op de markt gebracht onder de naam ‘Mozaïek Pensioen’. De maatschappij wil zich daarmee profileren als een groepspensioenverzekeraar.

Winterthur lanceerde een jaar geleden al de ‘Pensioenaanvuller’, gericht op de markt voor pensioenbijsparen. Het nieuwe ‘Mozaïek Pensioen’ is een basispensioenregeling, waarmee de verzekeraar bedrijven wil bedienen die nog geen pensioenregeling hebben of bedrijven die van hun huidige pensioenverzekeraar afwillen. Die ‘oversluitmarkt’ schat Winterthur in op zo’n e 600 mln jaarpremie, terwijl de zogeheten witte vlekken worden geschat op 12.000 ondernemingen (en 330.000 werknemers). Winterthur richt zich op het midden- en kleinbedrijf: “Die zijn vaak niet gebonden aan een cao en onze tussenpersonen spreken dezelfde taal”, aldus Stefan Duran, hoofd van de Leven-buitendienst.
Productinhoudelijk kent het Mozaïek Pensioen als basis óf een geïndexeerde middelloonregeling, óf een beschikbare premieregeling óf een combinatie van beide. Aanvullende modules zijn de ‘Pensioenaanvuller’, een ANW-hiaatverzekering en twee WAO-dekkingen. De laatste twee kunnen alleen voor alle werknemers gelden, de eerste twee zijn individuele keuzes van de werknemer. Verder biedt Winterthur een jaar lang gratis een ongevallendekking – verzekerd is één jaarsalaris – in de hoop dat de werkgever die dekking daarna betaald voortzet.
Garanties
De variant met middelloon als basis bestaat uit een levenslange uitkering, waarbij de verzekerde rente wordt geïndexeerd met maatschappijwinstdeling. De beschikbare premieregeling kent zelf weer twee varianten: één met een gegarandeerd eindkapitaal (inclusief contractuele overrentedeling) en een beleggingsvariant met een gegarandeerd rendement van 3% (over de investeringspremie, bij een looptijd van vijftien jaar en alleen op einddatum). Die laatste optie bestaat al langer onder de naam Windex.
Winterthur rekent als kosten standaard 4% van de brutopremie, aangevuld met een vast bedrag van e 38 per deelnemer. Als sterftetafel geldt de algemene van 1990/1995, die een lagere levensverwachting kent dan die van Leven Collectief. “En dat levert gunstiger premies op”, aldus Duran. Volgens hem laat zijn buitendienst het intermediair met vergelijkingssoftware zien hoe gunstig de tarieven van Winterthur zijn.

Reageer op dit artikel