nieuws

Winststijging voor De Goudse

Archief

De Goudse heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van ruim _ 39 (31) mln. Het premie-inkomen daalde echter van _ 946 mln naar _ 782 mln, een ontwikkeling die zich volgens het concern ook in 2006 zal voortzetten.

Bij de publicatie van de jaarcijfers spreekt De Goudse van een “in meerdere opzichten historisch jaar”. Enerzijds betreft dit de winststijging van 27%, die volgens het Goudse bedrijf vooral te danken is aan de Nederlandse verzekeringsactiviteiten. Maar ook de verkoop van de ziektekostenportefeuille aan VGZ-IZA-Trias maakte 2005 tot een bijzonder jaar.
De overdracht van de zorgportefeuille is tevens een belangrijke factor voor de daling van het premie-inkomen, net als de afname van de koopsomproductie in België en de afbouw van de buitenlandse volmachten.
Personeel
Het aantal medewerkers nam af tot 871 (963). Veertig FTE’s zijn overgegaan naar VGZ-IZA-Trias. “De overige verdwenen arbeidsplaatsen hebben te maken met efficiencymaatregelen en het feit dat het grootste deel van het bedrijf op dagverwerking zit”, aldus een woordvoerder.
De Goudse wil dit jaar zijn commerciële slagkracht verder vergroten en met name op het gebied van verzuim de beste verzekeraar op de Nederlandse markt zijn. Het uitspreken van een winstverwachting vindt het bestuur vanwege “de turbulentie in de markt” niet verstandig.
Schadesector
Het premie-inkomen van het schadebedrijf daalde vorig jaar met _ 84 mln naar _ 392 mln, waarvan _ 168 (221) mln uit het buitenland afkomstig. Het technisch resultaat in deze sector is meer dan verdrievoudigd tot _ 22 (7) mln. De Goudse schrijft deze stijging vooral toe aan dalende kosten bij de branches Brand en Motorrijtuigen, maar ook is “het risicoprofiel van de portefeuille belangrijk verbeterd”.
Bij de Motorrijtuigenbranche was de brutopremie _ 39 (46) mln en het technisch resultaat _ 8 (4) mln. Het technisch resultaat bij Overige Varia was weliswaar nog altijd negatief, maar verbeterde sterk: _ -3 (-18) mln. De brutopremie in deze branche daalde naar _ 151 (189). Dit was volgens De Goudse conform verwachting vanwege het besluit volledig te stoppen met buitenlandse volmachten op het gebied van reis-, en expatriatesverzekeringen.
Levenbedrijf
Ook bij het levenbedrijf daalde het premie-inkomen, en wel tot _ 316 (374) mln. De verwachte dalende koopsomproductie in België was hiervan de oorzaak. Van de premie-inkomsten was nog _ 79 (166) mln afkomstig uit het buitenland (voornamelijk België).
Het technisch resultaat daalde eveneens, van _ 39 mln naar _ 20 mln. Deze daling houdt volgens de verzekeraar verband met het ontbreken van een eenmalige bate zoals het bedrijf die in 2004 had door de verkoop van het collectief pensioenbedrijf aan Zwitserleven.
Zorgverzekering
De ziektekostenportefeuille werd per 1 oktober definitief overgedragen aan VGZ-IZA-Trias, wat leidde tot een eenmalige bate van _ 5,6 mln. In het technisch resultaat van _ 3 (0,2) mln is de uitloop van schades van 2004 verwerkt. Het premie-inkomen was tot en met september _ 74 (over heel 2004: 96) mln. De Goudse blijft overigens ziektekostenverzekeringen onder eigen label verkopen.
Dochter
Voor dochteronderneming Algemene Zeeuwse was het “een prima jaar”. Het premie-inkomen steeg licht naar _ 17,4 (17,2) mln en de nettowinst kwam uit op _ 1,8 mln (36% hoger dan in 2004).

Reageer op dit artikel