nieuws

Winstsprong voor Stiwoga

Archief

Bouwverzekeraar Stiwoga (Gouda) heeft vorig jaar zijn nettowinst verhoogd van f 4,3 mln tot f 16,5 mln.

De belangrijkste oorzaken zijn eenmalig van aard. Zo werd f 2,7 mln minder toegevoegd aan de technische voorzieningen door vrijval van niet-verdiende premies en lopende risico’s uit het boekjaar 1989. Verder is de winstdelingsregeling met de Stichting Woningborg beëindigd, waardoor een winstdeling van circa f 3,5 mln achterwege bleef en een voorziening van f 4,7 mln vrijviel. Ten slotte waren de beleggingsresultaten in 1999 nog beter dan in 1998.
Stiwoga, die zich vooral bezighoudt met solvabiliteits- en kwaliteitsrisico’s van bouwondernemingen, boekte vorig jaar een premie-inkomen van f 17,3 (18,6) mln. Het eigen vermogen bedraagt inmiddels f 59,5 (45,1) mln.

Reageer op dit artikel