nieuws

Winstsprong AVVL

Archief

AVVL Uitvaartzorg heeft vorig jaar zijn nettoresultaat flink weten te vergroten. De winst van natura-uitvaartverzekeraar AVVL en crematoriumbedrijf CVN steeg met bijna 35% tot f 6,6 mln.

Aangetekend moet worden dat in het 1998-cijfer een aurovoorziening van f 1,2 mln was begrepen. AVVL gebruikt de winst om de verzekerde diensten waardevast te houden en de verzekerden een premieverhoging te besparen. Om dat te bereiken was f 35 mln benodigd, die direct ten laste gaat van de winst.
De grootste winstmaker is crematoriumbedrijf CVN, dat vorig jaar 16.735 crematies en 231 begrafenissen uitvoerde; waarvan 6.657 voor AVVL-verzekerden. Bij een omzet van f 35,0 (31,7) mln noteerde CVN een brutoresultaat van f 5,5 (4,9) mln.
Intermediair
Het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf is vorig jaar tot een omzet van f 91,3 (83,8) mln gekomen, waarvan f 28,3 (27,5) mln aan brutopremies. Vooral de periodieke premies vertoonden groei: f 20,0 (19,1) mln. Ultimo 1999 telde AVVL 429.886 verzekerden. Het aantal nieuwe verzekerden daalde van 18.245 in 1998 tot 15.590 vorig jaar.
De productiedaling is vooral toe te schrijven aan de verkoop via tussenpersonen. Zo kwam de productie van toprelatie Alphen Verzekeringen – eigendom van Zurich en nu Droomleven geheten – richting AVVL zo goed als droog te staan. Dat zorgde onder meer voor een halvering van de uitgekeerde provisie tot f 0,4 mln.
Het verzekeringsintermediair is momenteel nog goed voor 20% van de AVVL-productie; de AVVL-vrijwilligers brengen 65% in, terwijl de rest van de verzekeringspolissen via direct-mail worden gesloten. AVVL hoopt het aandeel van de tussenpersonen in de komende jaren weer te vergroten. Daartoe wordt onder meer gewerkt aan een gelabelde polis.
Ondanks de dalende provisie stegen de kosten van het verzekeringsbedrijf flink tot f 15,6 (12,9) mln. Als hoofdreden noemt AVVL onder meer het testen van direct-mailacties. Echter, in het kader van de fusiebesprekingen met Nuva zijn geplande vervolgacties afgeblazen. AVVL 1999 1998 brutopremie 28,3 27,5 w.v. koopsom 8,3 8,4 resultaat verzekeringen 2,4 1,8 resultaat CVN-crematoria 5,5 4,9 nettowinst 6,6 4,9 aantal verzekerden 429.886 424.422 aantal werknemers 256 248 w.v. voor verzekeringen 72 73 (bedragen in f mln)

Reageer op dit artikel